Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille tehty lakisääteinen indeksitarkistus 1.1.2024 alkaen

Uutinen

Valtioneuvosto on 23.11.2023 vahvistanut asiakasmaksujen enimmäismäärät 1.1.2024 alkaen.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Asiakasmaksuihin on edellisen kerran tehty indeksitarkistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (931/2021), joka tuli voimaan vuoden 2022 alusta. Vuosi 2023 on tarkistusvuosi, ja seuraavat indeksitarkistukset tulevat voimaan vuoden 2024 alusta. Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti, mikä tarkoittaa noin 10 %:n korotusta maksuihin. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2024 alusta.

Liitteinä asiaa koskeva päätös ja Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.