Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen selvitys konsulttitoiminnasta on valmistunut

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialue on selvittänyt epäasialliseen käytökseen liittyviä epäilyjä, joita on noussut esille Savoa Partners Oy:n konsulttitoimintaan liittyen. Hyvinvointialue keskeytti helmikuussa 2024 kaiken yhteistyön kyseisen konsulttiyrityksen kanssa ja ryhtyi tarpeellisiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi. Korkea asiakas-, potilas- ja työturvallisuus on Satakunnan hyvinvointialueelle ensisijaisen tärkeä asia.

Työterveyslaitos teki Satakunnan hyvinvointialueen pyynnöstä selvityksen konsulttitoiminnassa ilmoitetusta epäasiallisesta käytöksestä. Työterveyslaitoksen tekemä selvitys koostui aikuisten palveluiden terveyspalveluiden henkilöstölle suunnatusta kyselystä ja kyselyä täydentävistä haastatteluista. Selvityksestä käy ilmi, että konsulttitoiminnan yhteydessä on esiintynyt epäasiallista käytöstä.

Selvitykseen vastasi anonyymisti 203 terveyspalvelujen työntekijää, jotka työskentelivät tasaisesti eri sote-keskuksissa. Heistä puolet oli kokenut konsulttiyhtiön toimesta vastuutonta työkäyttäytymistä, joka ei ollut henkilöön kohdistuvaa, mutta häiritsi työntekoa. Vastuuton työkäyttäytyminen kohdistui esimerkiksi toimintatapoihin, vuorovaikutukseen tai työn muutokseen liittyviin asioihin. Joka viides vastaaja oli kokenut henkilöön itseensä kohdistuvaa varsinaista epäasiallista käytöstä, joka oli toistuvaa ja aiheutti terveydellistä haittaa. Työterveyslaitoksen valitsemien henkilöiden haastattelut täydensivät kokonaisuutta. Ennen selvityksen tulosten käsittelyä Työterveyslaitoksen kanssa on yhteistyössä vielä erikseen varmistettu, ettei selvityksestä tai vastauksista voida päätellä vastaajien identiteettejä, toisin kuin Satakunnan Kansan 18.4.2024 julkaiseman haastattelun perusteella saattoi virheellisesti käsittää.

Selvityksessä ei keskitytty tiimimalliin, vaan konsulttiyhtiön toimintaan. Avoimissa vastauksissa kuitenkin korostui, että tiimimallissa itsessään koetaan paljon hyvää. Vastaajat suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti kehitystyöhön. Tiimimallin kehittämistä jatketaan osana hyvinvointialueen muutosohjelman toteuttamista.

Selvityksen tulokset on käsitelty terveyspalveluiden henkilöstön, päälliköiden, johdon ja työsuojelun kesken. Selvityksen johdosta tehtäviä toimenpiteitä käsitellään hyvinvointialueella sisäisesti. Lisäksi hyvinvointialue on pyytänyt myös poliisia tutkimaan konsulttiyhtiöön kohdistuvia epäilyjä tietosuojarikkomuksesta, josta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Poliisi jatkaa asian tutkimista omalta osaltaan.

Hyvinvointialue kiittää terveyspalveluiden henkilöstöä osallistumisesta Työterveyslaitoksen tekemään kyselyyn. Henkilöstölle on tarjottu tukitoimia tilanteen johdosta. Hyvinvointialue ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä ja hyvinvointialueella on käytössä toimintamalli epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi ja toimivan työyhteisön edistämiseksi. Häiritsevään käytökseen tulee aina puuttua, ja apua ja tukea on saatavilla monin eri tavoin ja monissa eri kanavissa.

Satakunnan hyvinvointialue on tapahtuneesta pahoillaan.