Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen maksamat omaishoidon ja perhehoidon palkkiot ja korvaukset nousevat lakisääteisen indeksikorotuksen myötä 1.1.2024 alkaen

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen maksamia palkkioita ja kulukorvauksia korotetaan lakisääteisillä indeksikorotuksilla STM:n ohjeiden VN/29636/2023, VN/33637/2023 mukaan perhehoidon ja omaishoidon osalta.

Perhehoidon ja omaishoidon hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2024 lukien 5,07 prosentilla. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tarkistetaan perhehoitolain 19 §:n mukaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksia korotetaan tarkistuksen johdosta 4,84 prosentilla. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2024 alkaen 3 528,16 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Liitteinä asiaa koskeva päätös ja Satakunnan hyvinvointialueen maksamat palkkiot ja korvaukset palveluista 1.1.2024 alkaen.