Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen arviointikertomus vuodelta 2023 on valmistunut

Uutinen

Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta hyvinvointialuelain mukaisesti arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta on 7.5.2024 kokouksessaan saattanut aluevaltuustolle tiedoksi vuoden 2023 arviointikertomuksen. Arviointikertomuksen esittelee valtuustolle tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heli Lukka ja se käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston kokouksessa 10.6.2024.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on arviointisuunnitelman mukaisesti käsitellyt mm. seuraavia aiheita: konsernipalvelujen toimialueelta tekniset palvelut sekä henkilöstöpalvelut, strategia ja järjestäminen vastuualueelta TKIO –toiminta, ikääntyneiden palvelut, pelastuslaitos, hyvinvointialueen toiminta ja talous sekä hyvinvointialueen johtaminen. Arviointityön näkökulmana on ollut toiminnan kehittäminen.

Tarkastuslautakunta nosti arvioinnissaan esiin monia haasteita, kuten esimerkiksi:

 • päätöksenteon valmistelu,
 • rahoituksen riittämättömyys,
 • muutosohjelman toteutuminen,
 • tilakustannukset,
 • henkilöstöresurssien puute,
 • työhyvinvointikyselyn nostamat kehittämiskohteet,
 • tiedolla johtaminen,
 • konsernivalvonta.

Lisäksi tarkastuslautakunta odottaa jatkossa panostusta mitattavien tavoitteiden asettamiseen.

Myönteisinä havaintoina lautakunta nosti esiin seuraavaa:

 • Järjestämisvastuun siirtyminen onnistui kokonaisuutena kohtalaisesti ja palvelut on toteutettu pääosin suunnitellusti.
 • Tilinpäätöksen alijäämä toteutui pienempänä kuin talousarviossa.
 • Kehittämistyötä on aloitettu laaja-alaisesti eri toimialueilla.
 • Investoinnit pysyivät maltillisina.
 • Ikääntyneiden palveluissa on päästy laajentamaan RAI-arvioinnin käyttöä asiakkaiden palveluntarpeen arvioinnissa.
 • Keskussairaaloiden valtakunnallisessa tuottavuusvertailussa Satakunnan keskussairaala sijoittui jälleen toiseksi.
 • Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy toteutui hyvin, sillä 95 % potilaista pääsi hoitoon 0-14 vuorokaudessa.

Tutustu arviointikertomukseen https://satakunnanhyvinvointialue.fi/tietoa-meista/arviointikertomus/(siirryt toiseen palveluun)