Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen uuden puheenjohtajan Anne Holmlundin johdolla

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli ja merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023, merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2023 ja hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2023 -​ 31.12.2023. Tilikauden alijäämä -50 801 888,02 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. 

Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi hyvinvointialueen talouskatsauksen ja talouden osavuosikatsauksen toimialueittain 1-3 kk/2024 sekä talouskatsauksen 1-4 kk/2024.

Aluevaltuusto kävi laajan keskustelun ja hyväksyi hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2024–2025 erillissuunnitelmineen, jotka ovat alueellinen laaja hyvinvointikertomus 2024-2025, ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, kulttuurihyvinvointisuunnitelma, Satakunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025, Satakunnan alueellinen neuvolasuunnitelma vuosille 2024-2025, Satakunnan alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma vuosille 2024-2025 ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2024-2025.

Aluevaltuusto myönsi Sampsa Katajalle eron aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Anne Holmlundin. Samalla aluevaltuusto totesi, että aluevaltuuston jäsenten 19.3.2024 jättämän aloitteen johdosta aluevaltuuston asettaman tilapäisen valiokunnan tehtävä on päättynyt.