Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialue viestii avoimesti, suunnitelmallisesti ja luotettavasti

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen asiakkaiden eli maakunnan asukkaiden tiedon tarve on etusijalla. Tärkeää on, että oikea tieto uudistuksen keskellä välittyy ja pystytään puhumaan kipeistäkin asioista rehellisesti.

Päivittäin hyvinvointialueelle tulee useita valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia yhteydenottoja medialta. Keskimäärin 40 kertaa kuussa yksikössä vastataan journalistisiin pyyntöihin, haastattelupyyntöihin, tietopyyntöihin, kuvapyyntöihin, laaditaan uutiskirjettä ja tiedotteita eri kohderyhmille sekä tiedotetaan hallitusten ja valtuustojen päätöksistä. Hyvinvointialueen sosiaalisen median pääkanaviin on tänä vuonna tehty yli 560 julkaisua, joiden yhteenlaskettu tavoitettavuus on ollut noin 574 000 katselukertaa. Ajankohtaisia uutisia on tähän mennessä julkaistu hyvinvointialueen internetsivuilla lähes 150 kappaletta ja asiakaslehti Salli jaettiin kesän aikana 91 000 satakuntalaistalouteen sekä toimipisteisiin. Salli on myös luettavissa sähköisesti(siirryt toiseen palveluun).

Tiedon tarve on valtavan suurta ja uutta tietoa syntyy päivittäin, eikä julkiselta kritiikiltä aina voida välttyä. Positiivista palautetta on tullut niin asiakkailta, päättäjiltä, medialta kuin henkilöstöltäkin.

– Kaikissa tilanteissa haluamme varmistaa, että ihmisillä on käytössään viimeisin faktapohjainen tieto, kun muutoksia ja uudistuksia tehdään päivittäin, Satakunnan hyvinvointialueen viestintäpäällikkö Sini Gahmberg sanoo.

Tällä hetkellä hyvinvointialueella yhtenäistetään ja määritellään lukuisia käytäntöjä, termejä, yhteydenottotapoja. Muutoksessa paras tilannekuva on toimivan johdon ja esihenkilöiden pöydällä. Viestintäyksikön tehtävä on varmistaa, että tieto liikkuu ja että asiakkaan palvelukokemus ei häiriinny.

Media on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa luomassa asukkaiden luottamusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin.

– Toimintatavat kehittyvät ja tarkentuvat ajan ja kokemuksen myötä. Haluamme palvella asukkaita hyvin. Me pyrimme parhaamme mukaan auttamaan mediaa ja hyvinvointialueen asiakkaita nopealla, avoimella ja luotettavalla tiedottamisella, Gahmberg sanoo.

Toimintaympäristön muutos vaatii paljon uudenlaista ajattelua, käytäntöjen omaksumista ja yhteistyön rakentamista. Viestinnän rooli on tärkeä. Muutos koskettaa koko hyvinvointialuetta, sen henkilöstöä, luottamushenkilöitä, asiakkaita ja sidosryhmiä.

– Kyseessä on Suomen historian suurin hallinnollinen uudistus. Satakunnassa yhdistyi vuoden vaihteessa 10 organisaatiota. Vastaavien fuusioiden toteuttaminen tavallisesti vie vuosia, Gahmberg kuvaa.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana hyvinvointialueiden valmisteluun ja päätökseen tulleet asiat ovat olleet monimutkaisia. Erilaisia käytänteitä on yhteensovitettu ja muutokset eivät aina ole kaikille mielisiä.

– Viestintäyksikkö palvelee moninaisessa mediamaisemassa. On yleismedioita, paikallisia ja valtakunnallisia, osaa medioista julkaisee edunvalvontajärjestöt ja puolueet, joilla on omat agendansa, osa medianäkyvyydestä on maksettua. Lisäksi sosiaalinen media tuo oman mausteensa. Asiakkaidemme median käyttötottumukset ovat hyvin vaihtelevia perinteisestä mediasta uusiin kanaviin, Gahmberg sanoo.

Viestintäyksikkö tarjoaa käytännön apua, tukea ja työkaluja hyvinvointialueen asiantuntijoille, jotta varmistetaan nopea ja oikean tiedon viestiminen satakuntalaisille. Hyvinvointialueen viestinnän ja markkinoinnin periaatteet linjaavat viestinnän olevan avointa, luotettavaa ja suunnitelmallista sekä keskeinen osa hyvinvointialueen toimintaa ja päätöksentekoa.

Seuraa myös omia medioitamme ja some-kanavia

Seuraa ajankohtasia asioita hyvinvointialueen internetsivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.  Seuraava Salli-lehti ilmestyy loppuvuodesta.