Siirry sisältöön

Sata-alue esittää aluehallitukselle yhteistoimintaneuvotteluiden päättämistä – Neuvotteluissa esillä palvelussuhteiden muutoksia, irtisanomisia ja lomautuksia

Uutinen

Sata-alueen yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 6.6.2024. Neuvottelut kestivät kokonaisuudessaan kahdeksan viikkoa, ja ne päättyivät erimielisinä. Neuvotteluiden lopputuloksena hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään 18.6.2024 kokouksessa uusia henkilöstöön kohdistuvia talouden ja toiminnan säästötoimia käynnissä olevan muutosohjelman lisäksi.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 50,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee kattaa rahoituslain mukaan kolmen vuoden kuluessa. Huhtikuun 2024 toteumaennusteen perusteella vuoden 2024 tilikauden tulos olisi arvioiden mukaan 69,3 milj. € alijäämäinen. Alijäämäennuste on kasvanut kuluvan vuoden aikana talousarvioon 2024 verrattuna 12,6 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisessa pyritään ensisijaisesti kestäviin ja pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintaneuvotteluita on käyty eri vaihtoehdoista toimenpiteiden löytämiseksi. Päätavoitteena on hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen ja alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on ollut saavuttaa 15 miljoonan euron vähennys henkilöstökuluissa, mikä tarkoittaa laskennallisesti enintään 400 henkilötyövuoden vähentämistä. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena arvioidaan saavutettavan 14,9 miljoonan euron säästöt. Tästä henkilöstövähennysten ja toiminnallisten muutosten vaikutus olisi noin 13 miljoonaa euroa ja lomautusten noin 1,9 miljoonaa euroa.

Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 19.3.2024 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä. Aloitusneuvottelu pidettiin 11.4.2023, ja erillisiä neuvotteluja on pidetty yhteensä 20. Neuvotteluissa on ollut esillä kokonaisuus, jossa tarkasteltiin organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, hoitoketjuja ja palveluprosesseja sekä henkilöstöresurssin kohdentumista palveluihin tarkoituksenmukaisesti. Toimialuekohtaisten toimenpiteiden lisäksi käsiteltiin myös palveluverkkoa valtuuston 11.12.2023 hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisesti sekä muutosturvan toimintasuunnitelmaa.

Neuvottelut päättyivät erimielisinä 6.6.2024. Neuvotteluiden kuluessa työntekijäjärjestöt ovat jättäneet työnantajan ehdottamiin toimenpiteisiin lukuisia kannanottoja.  

Aluehallitukselle esitetään YT-neuvottelujen lopputuloksena merkittäviä muutoksia enintään 390 työntekijän asemaan ja palvelussuhteen ehtoihin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toiminta- ja palveluprosessien sujuvoittamista, päällekkäisyyksien poistamista, toimintojen siirtämistä ja yhdistämistä organisaation toiminnan parantamiseksi sekä johtamis- ja esihenkilöresurssin tarkoituksenmukaisempaa kohdentamista ja henkilöstövoimavarojen vapauttamista palvelutuotannon tarpeisiin. On mahdollista, että yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena enintään 103 johtamis- ja esihenkilötehtävässä toimivan työtehtävä muuttuu tai päättyy.

Suurimmalle osalle työntekijöistä, joiden nykyinen työtehtävä tulisi loppumaan, pyritään tarjoamaan vaihtoehtoista työtä Sata-alueen avoinna olevista tehtävistä. Mahdollisia irtisanottavia olisi enintään 35. Kahden viikon mahdollisia lomautuksia esitetään enintään 1 144 työntekijälle.

Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana henkilöstölle on neuvotteluosapuolien yhteisellä päätöksellä viestitty 13 tiedotteella sekä järjestämällä YT-infotilaisuuksia ja kyselytunteja. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia hyvinvointialueen intranetissä sekä saada tietoa esihenkilöiden ja henkilöstöjärjestöjen kautta.

Yhteistoimintaneuvotteluiden loppumisesta päättää aluehallitus 18.6.2024 kokouksessaan. Aluehallituksen päätöksen jälkeen yhteistoimintaneuvotteluiden päätöksen toimeenpano toteutetaan hallintosääntöön ja toimintasääntöihin kirjattujen toimivaltojen mukaisesti.

Osana YT-menettelyä on huomioitu myös työntekijöiden muutosturvaan liittyvät palvelut. Yhteistyökumppanina toimii TE-hallinto.