Siirry sisältöön

RAI-toimintakykymittaristo laajenee Satakunnan hyvinvointialueen vammaispalveluihin

Uutinen

Vammaispalveluissa on alkanut työ RAI-järjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseksi hyvinvointialueella. RAI-järjestelmän käyttöönotto vammaispalveluissa on osa muutosohjelmaa, jonka tarkoitus on parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta ja saatavuutta, sekä saavutettavuutta. RAI-järjestelmän käyttöönoton tarkoitus on yhtenäistää Satakunnan alueella toimintatapoja ja tuottaa yhdenvertaista ja tasa-arvoista palvelua.  RAI-arvioinnin keskiössä on aina asiakas, hänen tarpeensa ja voimavarat.

Mikä on RAI-järjestelmä?

RAI-termi tulee englanninkielisistä sanoista Resident Assessment Instrument.  RAI-järjestelmä on standardoitu, kansainvälinen tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu ikääntyneiden tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Suomessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL ylläpitää interRAI-välineitä ja tuottaa vertailutietoa, jota hyödynnetään oman toiminnan tarkastelussa ja palveluiden kehittämisessä.

RAI-järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisen yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Arviointitiedon hyödyt ovat nähtävissä asiakkaalle laadukkaina, tasa-arvoisina ja oikea-aikaisina palveluina. Arviointien avulla tuetaan asiakkaiden osallisuutta omaan hoitoonsa ja voidaan arvioida hoitoa ja myös sen vaikuttavuutta.

Lisätietoa RAI-järjestelmästä on saatavilla Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla: Tietoa RAI-järjestelmästä – THL(siirryt toiseen palveluun)

RAI Satakunnassa

RAI-järjestelmä on käytössä ikääntyneiden palveluissa ja kehitysvammaisten lasten- ja nuorten yksiköissä. Myös yksityisessä palvelutuotannossa tehdään RAI-arviointeja.

Vuosina 2024-2025 on tavoitteena RAI-järjestelmän käyttöönotto ja jalkauttaminen vammaispalvelun palvelutarpeen arvioinnissa, vaativan tuen palveluissa, sekä asumispalveluissa. Tavoitteena on kouluttaa kaikki arviointityötä tekevä henkilöstö RAI-järjestelmän käyttöön ja yhtenäistää arvioinnin toteutusta koko Satakunnan hyvinvointialueella. Vammaispalveluiden RAI-järjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä suunnittelevat ja toteuttavat kaksi RAI-projektisuunnittelijaa.

Vammaispalvelun interRAI-arviointivälineisiin koulutetaan THL:n standardien mukaisiksi RAI-kouluttajiksi 15 vammaispalvelun työntekijää, jotka toimivat kouluttajina ja käyttöönoton tukena oman organisaation henkilöstölle.