Siirry sisältöön

PSOP palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö laajenee

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialue on ottanut käyttöön PSOP palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän. PSOP on otettu käyttöön kotihoidon, yhteisöllisen asumisen, kuntouttavan päivätoiminnan, sotaveteraanien ja sotainvalidien leskien ja sotaleskien palveluiden, henkilökohtaisen avun ja lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteleissä.

PSOPin käyttöönoton myötä vanhojen palvelusetelijärjestelmien käyttö lopetetaan. Jos palveluntuottaja haluaa toimia palvelusetelituottajana Satakunnan hyvinvointialueella, tulee palveluntuottajan hakeutua PSOP järjestelmän kautta tarjoamiensa palveluiden palvelusetelituottajaksi. Järjestelmään otetaan edelleen vastaan uusia palveluntuottajia loppuvuodesta 2023 käyttöönotettuihin palveluihin. 1.2.2024 käyttöönotettavien palveluiden osalta järjestelmään tulee hakeutua mahdollisimman pian päästäkseen hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi.

PSOP otetaan käyttöön yleislääkärin vastaanoton, suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluseteleissä 1.2.2024 alkaen. Palveluntuottajille järjestetään kaksi samansisältöistä koulutusta palvelutapahtumien kirjaamiseen liittyen:

PSOP otetaan käyttöön erikoislääkäripalveluiden ja koululaisten näöntutkimuksen palveluseteleissä 1.3.2024 alkaen. Palveluntuottajille järjestetään koulutukset palvelusetelijärjestelmän käyttöön liittyen:

Kaikki yllä mainitut koulutukset järjestetään Teams-yhteydellä ja voit osallistua koulutuksiin suoraan ilmoitettuna ajankohtana linkkien kautta. Koulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Koulutuksiin voi osallistua myös muut aiheesta kiinnostuneet palveluntuottajat, vaikka ei varsinaisesti kuuluisi koulutuksen kohderyhmään.