Siirry sisältöön

Perhehoitajien palkkiot hyvinvointialueella

Uutinen

Sote-järjestämislain mukaisesti hyvinvointialueella tulee olla yhdenmukaiset palkkiot ja muut korvaukset. Perhehoitajien palkkiot on hyväksytty Satakunnan hyvinvointialueella (aluehallitus 12.12.2022/377§). Toimeksiantosopimukset yhtenäistetään ja päivitetään alkuvuodesta.

Lastensuojelun perhehoidon palkkioissa hyvinvointialueella siirrytään aluehallituksen vahvistamiin yhtenäisiin palkkioihin tammikuussa. Satakunnassa on ollut yhteinen lastensuojelun kehittämisyksikkö, jonka suosituksesta maksukäytänteet ovat olleet jo aikaisemmin pääosin yhtenäiset.

Vammaisten ja ikääntyneiden perhehoidon toimeksiantosopimukset uusitaan 1.4.2023 alkaen.

Lastensuojelun perhehoitajien palkkiot

Uudet ja yhdenmukaiset toimeksiantosopimukset tehdään alkuvuodesta. Siihen asti hoitajat toimivat olemassa olevilla sopimuksilla. Vuoden alusta lähtien palkkiot kuitenkin yhdenmukaistetaan aluehallituksen päätöksen mukaisesti.

Vammaisten ja ikääntyneiden perhehoitajien palkkiot

Palkkiokäytänteet ovat poikenneet merkittävästi ja tästä syystä vammaisten ja ikääntyneiden perhehoidon palkkioiden myöntämisperusteiden yhtenäistämiseksi tarvitaan toimeenpanoaikaa. Vammaisten ja ikääntyneiden perhehoidon osalta tullaan tekemään kattava nykytilaselvitys, jonka aikana maksetaan voimassa olevien toimeksiantosopimusten mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Tästä syystä vammaisten ja ikääntyneiden perhehoidon toimeksiantosopimukset uusitaan vasta 1.4.2023 alkaen. Valmistuvan selvityksen perusteella voidaan tarkastella palkkioluokkien määrää ja tasoa.