Siirry sisältöön

Pelastustoimen palvelutasoa ehdotetaan parannettavaksi muuttamalla pelastustoimen hälytysvasteita

Uutinen

Aluehallitus 9/2023

Aluevaltuustolle ehdotetaan päätettäväksi, että Satakunnan hyvinvointialueen voimassa olevaa pelastustoimen palvelutasopäätöstä muutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin, joihin on hälytetty pelastusryhmää pienempi muodostelma, hälytetään jatkossa nopein ja tarkoituksenmukaisin täydentävä pelastusyksikkö lähimmältä seuraavalta paloasemalta.

Aluehallintoviraston päätöksessä esitetyn toimintavalmiuden puutteen korjaamista voidaan parantaa lisähenkilöstön palkkaamisen lisäksi hälytysvasteita muuttamalla.

Pelastuslaitokselle on jo perustettu 24 uutta paloesimiehen virkaa ja 10 palomiehen virkaa. Perustetuista viroista on talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa saatu täytettyä 11 paloesimiehen virkaa ja 5 palomiehen virkaa. Pelastusryhmän hälyttämiseen liittyvä puute on koskenut Harjavallan, Huittisten, Kankaanpään, Meri-Porin ja Ulvilan paloasemia. Harjavallan ja Kankaanpään paloasemien vuorovahvuus on noussut vahvuuteen 1+3 ja Meri-Porin paloaseman vahvuus on kahdessa työvuorossa 1+3 ja kahdessa työvuorossa 0+3. Pelastustoimen palvelutason muutos lisää se näiden asemien hälytysmääriä. Päivystävälle paloasemalle tämä tarkoittaa käytännössä vähäistä polttoainekustannusten nousua. Sopimuspalokunta-asemille tämä tarkoittaa hälytyskorvausten nousua.

Muutoksella saavutetaan nopein ja kustannustehokkain ratkaisu. Ratkaisua puoltaa myös se, että aluehallintoviraston päätös toimintavalmiuden huomattavasta puutteesta ei ole lainvoimainen.

Hyvinvointialueen talous esillä aluehallituksessa

Keskusteltiin hyvinvointialueen taloudesta ja merkittiin talouden raportti tammi-maaliskuulta 2023 tiedoksi. Hyvinvointialuerahoituksen riittävyys on osoittautunut aiempaa haastavammaksi. Viime vuoden lopulla Satakunnan hyvinvointialueen talousarviotilanne vuodelle 2023 oli 59 M€ alijäämäinen.

Alkuvuoden aikana on tehty talousarvion tarkastelua ja tämän perusteella näyttää siltä, että kuluvan vuoden alijäämä on edelleen kasvanut. Valtion kertakorvauksesta (26 milj) huolimatta alijäämä on kasvanut 59 miljoonasta 61 miljoonaan euroon. Hyvinvointialueen taloustilannetta ennakoidaan koko vuoden. Talouden raportointia on mahdollista tehdä tässä vaiheessa hyvinvointialue yhteensä –tasolla.

Aluehallitus käsitteli neljän pää- ja sivu-urakoitsijan pyyntöä kustannusten ennalta arvaamattomasta noususta Satapsykiatria-hankeen rakentamisen aikana sekä päätti, että kustannusnousua ei kompensoida esityksen tehneille yrityksille. Osa urakoitsijoista pyysivät tilaajalta vastaantuloa ennalta arvaamattomien kustannusten aiheuttamaan kompensaatioon. Materiaalikustannusten nousu on johtunut pääsääntöisesti Ukrainan sodasta.

Ksylitolipastillit kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitetta ksylitolipastillien jakamista varhaiskasvatuksessa. Hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta eikä valitettavasti taloudellista mahdollisuutta osallistua pastillien kustantamiseen alle 7-vuotialille lapsille. Kuntien vastuulla on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Mikäli kunnat haluavat, ne voivat omissa kunnanhallituksissaan tehdä päätöksen ksylitolipastillien tarjoamisesta.