Siirry sisältöön

Pelastajien ja ensihoidon yhteiset tilat tuovat synergiaa työskentelyyn

Uutinen

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Satakunnassa yhdistyivät sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen ensihoidon yksiköt yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Vaiheittain myös kaikki hyvinvointialueen omat päivystävät ensihoidon yksiköt eli ambulanssit siirtyivät fyysisesti paloasemille. Satasairaalassa sijaitsee kuitenkin edelleen ensihoitokeskus, mistä ensihoidon lääkäriyksikkö lähtee hälytyksiin. Ambulanssi lähetetään paikalle hätäkeskuksen arvion perusteella.

Vesa Hietava ambulanssin edessä.

– Omien päivystävien ensihoidon yksiköidemme lisäksi Satakunnan hyvinvointialueella on yksityisiä sopimuksellisia ensihoidon palveluntuottajia Kokemäellä, Merikarvialla, Eurassa, Säkylässä ja Huittisten seudulla, kertoo ensihoidon palvelupäällikkö Vesa Hietava, joka toimii hyvinvointialueen operatiivisen kenttäjohdon esihenkilönä.

Yhteisistä tiloista monenlaista hyötyä

Käytännössä muutos on tuonut Satakunnan paloasemien tiloihin lisää paitsi ambulansseja, myös työntekijöitä. Tiloja on monilla paloasemilla järjestetty uudelleen, ja autoille on hankittu lisäksi reservitiloja. Hietava näkee muutoksessa kuitenkin enemmän hyötyjä kuin haasteita.

– Nyt me opimme paremmin tuntemaan toisemme ja toistemme työtavat. Meidän on paljon helpompaa toimia yhdessä, mistä on hyötyä esimerkiksi onnettomuustilanteissa.

Eri toimijoiden työskenteleminen saman katon alla on monipuolistanut myös kaikkien koulutusmahdollisuuksia. Nyt ensihoitajat pääsevät seuraamaan pelastajien koulutusta ja päinvastoin.

– Tavoitteenamme on tulevaisuudessa toimia yhä enemmän yhdessä, mikä tuo tietysti myös säästöjä. Tärkeintä kuitenkin on yhdessä toimimisen hyöty asiakkaille, Hietava korostaa.

Paloasemien toiminnot laajenevat

Paloasemilla toimii lisäksi monia muita pyörillä liikkuvia toimintoja ja suunnitteilla on uusia, kuten hyvinvointibussi, näytteenottoauto sekä liikkuva hammashoitoyksikkö.

– Esimerkiksi tämä Kanta-Porin paloasema on nykyisin aivan eri paikka kuin vielä muutama vuosi sitten. Entisten palokunnan ja ambulanssin lisäksi näissä tiloissa on myös akuuttikotikeskuksen ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen työpisteitä ja työntekijöitä. Nyt kun me tunnemme toisemme, pystymme yhdessä paremmin miettimään ratkaisuja asiakkaittemme tilanteisiin. Uskon, että vain tilojen rajallisuus on se, mikä säätelee tänne tuotavia toimintoja.


Paloasemilla pitkät perinteet sairaankuljetusten tukikohtana

Paloasemilta ambulanssit ovat lähteneet aiemminkin. Esimerkiksi Porissa on kaupunginhallitus jo vuonna 1935 tehnyt päätöksen, että sairasautojen lähtöpaikka on paloasema.

– Ensimmäinen sairasauto hankittiin Poriin vuonna 1934, Vesa Hietava taustoittaa.

Vanha paloauto.

Ambulanssitoimintaa hoitivat aiemmin palomiehet, kunnes uusi kansanterveyslaki vuonna 1972 määritteli terveystoimen ambulanssitoiminnan järjestäjäksi.

– Alkuun ensihoidon henkilökunnalle riitti SPR:n ensiapukoulutus, ja vasta myöhemmin tulivat terveydenhoidon vaatimukset. Vuodesta 2013 lähtien sairaalan ulkopuolinen ensihoito siirtyi kokonaan sairaanhoitopiirin vastuulle, mistä lähtien on perustettu myös niin sanottuja vaativan hoidon yksiköitä, kertoo Hietava, jolla itselläänkin on kokemusta pelastuslaitoksella työskentelystä jo vuodesta 1987.