Siirry sisältöön

Palvelutalo Jokihelmen Legionella-bakteerilöydös torjuttu

Uutinen

Porin Karjarannassa sijaitsevan Palvelutalo Jokihelmen A-talon vesijohtovedestä löytyi helmikuussa Legionella-bakteeria. Sairastapauksia ei ole ilmennyt ja torjuntatoimenpiteet on tehty.

Vesijohtojärjestelmän desinfiointi on toteutettu 21.03.2023. Kontrollinäytteet on otettu 27.3.2023, joista on saatu alustavat tulokset. Alustavissa tuloksissa ei ole todettu Legionella-bakteeria yli toimenpiderajan (1000 pmy/l). Veden käyttöä koskevat määräykset ovat edelleen voimassa, kunnes lopulliset tulokset ovat valmistuneet. Tilannetta seurataan kontrollinäyttein toukokuussa.

Tilanteesta tiedotetaan tarvittaessa.