Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Perhehoito

Perhehoito tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kehitysvammaisen ihmisen hoito, kasvatus ja muu huolenpito järjestetään tavallisessa kodissa. Perhehoidossa ihminen elää perheen arkea ja hänellä on mahdollisuus muodostaa läheisiä ihmissuhteita.  

Kenelle perhehoito sopii?  

Pitkäaikainen perhehoito on ensisijainen vaihtoehto lapsille ja nuorille, jotka eivät voi asua omassa kodissaan. Aikuiselle perhehoito voi olla pysyvää asumista.  
  
Perheessä on ihmisen ympärillä pysyvät ihmissuhteet, joka on monelle tärkeä asia. Tilapäinen perhehoito taas on yksi vaihtoehto, kun esimerkiksi kehitysvammainen ihminen tarvitsee tilapäisesti hoitoa.  

Kuka voi toimia perhehoitajana?

Perhehoitajana voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuvat kokemukset ja ominaisuudet. Perhehoitaja on suorittanut ennakkovalmennuksen.  
  
Perhehoitaja on vaitiolovelvollinen. Hän ei saa kertoa perhehoidossa olevien asioita muille. Vaitiolovelvollisuus säilyy myös, kun perhehoito päättyy.  
  
Perhehoidon ohjaaja tapaa perhettä ja asiakasta säännöllisesti. Ohjaaja järjestää asiakkaille ja perhehoitajille myös leirejä ja koulutuksia.  

Perhehoito on valvottua toimintaa  

Perhehoidon vastuutaho hyväksyy perhekodin ja valvoo sen toimintaa. Vastuutaho on Satakunnan hyvinvointialue.  
  
Perhehoitaja ja perhehoidon vastuutaho allekirjoittavat aina toimeksiantosopimuksen. Se on sopimus, jossa perhehoitaja sitoutuu suorittamaan perhehoitajan tehtävää. Joskus perhehoidon asukkaan lähiomainen voi toimia perhehoitajana, jos se on perusteltua.  
  
Perhehoitajalla on myös oikeuksia. Perhehoitaja on oikeutettu vapaaseen, jonka määrittelee perhehoitajalaki.  Hänellä on oikeus saada koulutusta ja työnohjausta  

Puhelinnumerot  

Vastaava ohjaaja, puhelin 044 707 4024  

Perhehoidon ohjaaja, puhelin 044 707 9145  

Perhehoidon ohjaaja, puhelin 050 473 5131  

Omavalvontasuunnitelma  

Meillä on omavalvontasuunnitelma. Se on asiakirja, jossa kerromme, miten itse valvomme omaa toimintaamme. Jos haluat lukea suunnitelman, pyydä se vastaavalta ohjaajalta.