Siirry sisältöön

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Vammaispalvelun tavoitteena on edistää ja seurata vammaisten elinoloja sekä pyrkiä ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisten toimintamahdollisuuksia. 

Pyydä apua 

Omaolo

Omaolo-palvelussa voit arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen, hoito-ohjeet ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta ja avun tarve. 

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Kehitysvammahuollon palvelut 

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukevien henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Tavoitteena on kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun antaminen. 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näistä erityishuollon palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho). 

Palvelut ja tukitoimet

 • Kuljetuspalvelut 
 • Asumispalvelut 
 • Asunnon muutostyöt 
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 
 • Henkilökohtainen apu 
 • Työ- ja päivätoiminta 
 • Asumisohjaus ja kuntoutusohjaus 
 • Moniammatillinen vastaanottotoiminta 

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet: 

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 
 • Sopeutumisvalmennus 
 • Tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin 

Yhteystiedot

Euran ja Säkylän alue

Terveystie 3, 27510 Eura

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille maanantaista perjantaihin kello 9.00-10.00:

 • Sosiaaliohjaaja Tiia Suominen, puhelin 044 422 4076
 • Sosiaaliohjaaja Noora Aaltonen, puhelin 044 422 4248
 • Sosiaalityöntekijä Sanna Järvelä, puhelin,044 422 4247
 • Kuntoutusohjaaja Minna Jussila, (ei erityistä puhelinaikaa) puhelin 044 422 4403
 • Kuntoutusohjaaja Titta Soranko, (ei erityistä puhelinaikaa) puhelin 044 732 8139
 • Vastuuyksikön päällikkö Outi Mäntynen puhelin 041 732 1632

Pori

Porin vammaispalvelutoimisto
Antinkatu 16 B (4. kerros)

Vastuuyksikön päällikkö
Tuija Lahtinen
044 701 6661

Kokonaisvaltaisen palvelun työparit

Puheluajat ma, ti, ke ja to klo 9.00 – 10.00, sekä torstaisin klo 13.00 – 14.00

Läntinen alue

Sosiaalityöntekijä Eira Mertala
044 701 8571

Sosiaaliohjaaja Katja Kalliomäki
044 701 8570

Itäinen alue

Sosiaalityöntekijä Salla-Tuulia Hämäläinen
044 701 6685                  

Sosiaaliohjaaja Taina Koivula
044 701 6667

Pohjoinen alue

Sosiaalityöntekijä Hanna Leppänen (määrärahasidonnaiset)
044 701 2600

Sosiaaliohjaaja Marika Järvinen         
044 701 6681

Sosiaalityöntekijä Arttu Leppänen (1.6.23 – 31.5.24)
044 701 6666

Tukisuhde- ja päivätoiminta sekä oppilasyhteistyö

Sosiaaliohjaaja
044 701 8906

Asumispalveluiden sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä Kaisu-Liina Mikkelsson
044 701 0456

Sosiaaliohjaaja Mervi Halonen
044 701 7053

Kotiin annettavien palveluiden tiimi

Ei erillistä puhelinaikaa.

Sosiaaliohjaaja Sirkka Aalto
044 701 0720

Sosiaaliohjaaja Eija Nieminen
044 701 0721

Toimistosihteerit

Ei erillistä puhelinaikaa.

Anne Lundgren (tukihenkilöpalkkiot)
044 701 6192

Inna-Brita Sartomaa
044 701 6641