Siirry sisältöön

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Vammaispalvelun tavoitteena on edistää ja seurata vammaisten elinoloja sekä pyrkiä ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisten toimintamahdollisuuksia. 

Omaolo

Omaolo-palvelussa voit arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen, hoito-ohjeet ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta ja avun tarve. 

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Kehitysvammahuollon palvelut 

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukevien henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Tavoitteena on kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun antaminen. 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näistä erityishuollon palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho). 

Palvelut ja tukitoimet

 • Kuljetuspalvelut 
 • Asumispalvelut 
 • Asunnon muutostyöt 
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 
 • Henkilökohtainen apu 
 • Työ- ja päivätoiminta 
 • Asumisohjaus ja kuntoutusohjaus 
 • Moniammatillinen vastaanottotoiminta 

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet: 

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet 
 • Sopeutumisvalmennus 
 • Tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin 

Yhteystiedot

Euran ja Säkylän alue

Terveystie 3, 27510 Eura

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille maanantaista perjantaihin kello 9.00-10.00:

 • Sosiaaliohjaaja Tiia Suominen, puhelin 044 422 4076
 • Sosiaaliohjaaja Noora Aaltonen, puhelin 044 422 4248
 • Sosiaalityöntekijä Sanna Järvelä, puhelin,044 422 4247
 • Kuntoutusohjaaja Minna Jussila, (ei erityistä puhelinaikaa) puhelin 044 422 4403
 • Kuntoutusohjaaja Titta Soranko, (ei erityistä puhelinaikaa) puhelin 044 732 8139
 • Vastuuyksikön päällikkö Outi Mäntynen puhelin 041 732 1632

Pori, Ulvila, Merikarvia

Porin vammaispalvelutoimisto
Antinkatu 16 B (4. kerros)

Kokonaisvaltaisen palvelun työparit

Puheluajat:

 • maanantaista keskiviikkoon kello 9.00-10.00
 • torstaisin kello 13.00-14.00
 • perjantaisin kello 9.00-10.00.

Läntinen alue

Sosiaalityöntekijä Eira Mertala
044 701 8571

Sosiaaliohjaaja Katja Kalliomäki
044 701 8570

Itäinen alue

Sosiaalityöntekijä Salla-Tuulia Hämäläinen
044 701 6685                  

Sosiaaliohjaaja Taina Koivula
044 701 6667

Pohjoinen alue

Sosiaalityöntekijä Hanna Leppänen
044 701 2600

Sosiaaliohjaaja Marika Järvinen         
044 701 6681

Sosiaalityöntekijä Arttu Leppänen
044 701 6666

Sosiaaliohjaaja
044 701 8906

Asumispalveluiden sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä Kaisu-Liina Mikkelsson
044 701 0456

Sosiaaliohjaaja Mervi Halonen
044 701 7053

Kotiin annettavien palveluiden tiimi

Ei erillistä puhelinaikaa.

Sosiaaliohjaaja Sirkka Aalto
044 701 0720

Sosiaaliohjaaja Eija Nieminen
044 701 0721

Toimistosihteerit

Ei erillistä puhelinaikaa.

Anne Lundgren (tukihenkilöpalkkiot)
044 701 6192

Inna-Brita Sartomaa
044 701 6641

Vastuuyksikön päällikkö

Vastuuyksikön päällikkö Tuija Lahtinen, puhelin 044 701 6661

Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila

Käyntiosoite

Vammaispalvelutoimisto Harjavalta,
Koulukatu 2, 29200 Harjavalta

Työntekijöiden yhteystiedot

Vastuuyksikön päällikkö Kaisa Koskela, puhelin 044 9067 556.

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille maanantaista perjantaihin kello 9.00-10.00.

Kuntoutusohjaaja Katja Anttila, puhelin 044 3124 466.

Huittinen ja Kokemäki:

 • Sosiaaliohjaaja Teea Marjamäki, puhelin 044 906 7561. 
 • Sosiaaliohjaaja Tiina Ketonen, puhlin 040 488 6228.
 • Sosiaalityöntekijä Marion Grönberg, puhelin 044 773 0113.

Eurajoki, Harjavalta ja Nakkila:

 • Sosiaaliohjaaja Anu Saarni, puhelin 044 432 5207. 
 • Sosiaaliohjaaja Nina Koskinen, puhelin 044 450 3143 keskiviikosta perjantaihin. 
 • Sosiaalityöntekijä Sirke Jaakkola, puhelin 041 732 2668.

Kankaanpää, Karvia, Siikainen, Pomarkku, Jämijärvi

Käyntiosoite

Vammaispalvelutoimisto Kankaanpää,
Keskuskatu 51 B, 38700 Kankaanpää 

Työntekijöiden yhteystiedot

Vastuuyksikön päällikkö Kaisa Koskela, puhelin 044 9067 556.

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille maanantaista perjantaihin kello 9.00-10.00.

Sosiaaliohjaaja Marika Vainionpää, puhelin 040 6524 280. 

Sosiaaliohjaaja Outi Ajoviita, puhelin 044 5773 248. 

Sosiaaliohjaaja Jenni Viljanen, puhelin 044 5772 743.

Sosiaalityöntekijä Maija Kivioja, puhelin 040 6524 278. 

Kuntoutusohjaaja Eeva-Marja Koivisto, puhelin 040 6524 281. 

Toimistosihteeri Satu Raski-Kivinen, puhelin 050 5775 213.

Rauma

Käyntiosoite

Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma

Työntekijöiden yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä (A‒Ka), puhelin 044 793 3377

Sosiaalityöntekijä (Ke-M), puhelin 044 793 3335

Sosiaalityöntekijä (N‒Se), puhelin 044 403 9195

Sosiaaliohjaaja (Si‒Ö), puhelin 044 793 3540

Sosiaaliohjaaja (kuntoutusohjaus), puhelin 040 8330847

Sosiaaliohjaaja (kuntoutusohjaus), puhelin 044 7933389