Siirry sisältöön
Palvelu

Kiireetön hoito

Kiireettömään hammashoitoon annetaan aika yksilöllisen hoidon tarpeen arvion mukaan. Odotusaika on keskimäärin 4 kuukautta.

Suun ja hampaiden tarkastuskäynnillä asiantuntija opastaa suun ja hampaiden omahoitoa. Tarkastuskäynnillä laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään hoidon tarve ja toteuttaminen sekä seuraavan tarkastuskäynnin ajankohta. Hoitosuunnitelma perustuu hoidon tarpeeseen ja sitouttaa potilasta itseään huolehtimaan suun terveyden omahoidosta.

Varhainen hoitoon hakeutuminen oireiden ilmaantuessa sekä ehkäisevä ja varhaisvaiheen hoito mahdollistavat alkavaan suun sairauteen puuttumisen ja pysäyttämisen omahoidolla ja asiantuntijahoidolla. Tilanteen korjaaminen varhaisvaiheessa on usein vaivattomampaa ja edullisempaa.

Lasta odottavat perheet

Lasta odottavilla perheillä on mahdollisuus maksuttomaan suun terveysneuvontakäyntiin, johon heidät ohjataan neuvolasta. Käynnin aikana keskustellaan suun ja hampaiden terveyttä edistävistä ja ylläpitävistä tavoista. Odotusaika on otollinen hetki saada tietoa tulevan lapsen terveyden ylläpidosta. Hyvällä suun ja hampaiden omahoidolla turvataan lapsen ja vanhempien suun ja hampaiden terveys. Käynti ei siis sisällä yksilöllistä suun terveystarkastusta, joka on maksullinen toimenpide. Suun ja hampaiden hoito on maksullista.

Suuhygienistit käyvät kertomassa suun terveydestä myös odottavien perheiden perhevalmennuksessa.

Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisten kutsutaan määräaikaistarkastukseen 1-, 3- ja 5-vuotiaina.

Kouluikäiset

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastuksiin kotiin lähetettävällä kutsulla seuraavasti:

1. luokalla, 3. luokalla, 5. luokalla ja 8. luokalla. Osa koululaisista tarkastetaan koululle tulevalla siirrettävällä vastaanotolla.

Tarvittaessa koululainen kutsutaan hammashuollon käynneille yksilöllisen tarpeen mukaan.

Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa, joten suun ja hampaiden hoito järjestetään yleensä koulupäivän aikana. Erityisesti alaluokilla olevien koululaisten huoltajien toivotaan tulevan mukaan tarkastuskäynnille. Näin lapsen suun terveyteen liittyvät asiat tulevat esille myös vanhemmille. Pyydämme huomioimaan, että hammashoitolassa menee tarkastuskäynnin yhteydessä aikaa, koska koululaiset tulevat tarkastuskäynnille ryhmissä.

Lasten huoltajat ovat vastuussa lapsensa hammashoitolakäyntien matkoista. On tärkeää, että huoltajat ottavat huomioon myös liikenneturvallisuuden, jos lapsi tulee hammashoitolaan yksin.

Jos lapsi ei saavu hammashuollon tarkastukseen, otetaan yhteys kotiin. Yhteydenotossa selvitetään poisjäännin syy.

Jos alaikäisellä lapsella on toistuvia poisjääntejä hammashoidosta, tämä voidaan katsoa lapsen hoidon laiminlyönniksi. Valtioneuvoston asetuksen (6.4.2011/338) mukaan hoitavalla ammattihenkilöllä on lainmukainen velvollisuus ilmoittaa asiasta eteenpäin mm. sosiaaliviranomaisille.

Opiskelijat

Opiskelijalle järjestään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija itse varaa ajan suun terveystarkastukseen.

17-vuotialille lähetetään kehotus varata suun ja hampaiden tarkastussaika ennen kuin täyttää 18 vuotta, jolloin tarkastus ja hoito muuttuvat maksulliseksi. Kaikki paikkakunnalla opiskelevat opiskelijat voivat varata ajan suun terveystarkastukseen. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee todistaa opiskeluoikeutensa kunnan alueella olevaan oppilaitokseen voimassa olevalla opiskelijakortilla.

Suun terveystarkastuksesta ja hoitotoimenpiteistä peritään asetuksen mukaiset maksut, siitä päivästä lähtien, kun opiskelija täyttää 18 vuotta

Jos alaikäisellä lapsella on toistuvia poisjääntejä hammashoidosta, tämä voidaan katsoa lapsen hoidon laiminlyönniksi. Valtioneuvoston asetuksen (6.4.2011/338) mukaan hoitavalla ammattihenkilöllä on lainmukainen velvollisuus ilmoittaa asiasta eteenpäin mm. sosiaaliviranomaisille.