Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Sosiaaliturva, henkinen tuki ja sopeutumisvalmennus

Sosiaaliturva

Syöpään sairastuminen voi aiheuttaa muutoksia taloudelliseen tilanteeseesi. Yhteiskunnan tuki pyrkii lievittämään sairauden aiheuttamaa taloudellista haittaa. Tuet voivat muuttua sairauden eri vaiheissa. Tarkista siis jatkossakin, että saat tukea elämäntilanteesi mukaan.

Jos haluat lisää tietoa, ota yhteyttä syöpätautien sosiaalityöntekijään.

Jos sinulla on vaikeuksia selviytyä kotona päivittäisistä toimista, olet mahdollisesti oikeutettu kotipalveluun, kotisairaanhoitoon tai apuvälineisiin. Voit kysyä lisää kuntoutusohjaalta tai sosiaalityöntekijältä.

Jos päivittäisistä toiminnoista selviytyminen kotona on ongelmallista, tilannetta voidaan mahdollisesti helpottaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai apuvälineiden avulla. Halutessanne saatte apua palveluiden järjestämiseksi kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä. Sairaus tai sen hoito voi vaikeuttaa palaamista entiseen työhön. Pulmallisista asioista puhuminen asiantuntijan kanssa auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Satasairaalan kuntoutusohjaajien yhteystiedot(avautuu uuteen ikkunaan)

​Henkinen tuki

Sairastuminen syöpään synnyttää usein monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Monet kuvaavatkin elämäänsä sairauden alkuvaiheessa vuoristoradaksi, jossa ajatukset vaihtuvat epätoivosta toivoon. Tunteiden vuoristorata on aivan luonnollista, sillä kehosi pyrkii palautumaan henkiseen tasapainoon. Jotkut ajatukset voivat olla vaikeasti kestettäviä. Saatat kokea ahdistusta, pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta.

Raskaat ajatukset kuluttavat henkisiä voimavaroja. Voit tuntea itsesi uupuneeksi ja sinun voi olla vaikea aloittaa asioita tai keskittyä asioiden tekemiseen. Koet ehkä, että työtehtävistä selviytyminen on hankalaa, kotityöt ovat raskaita ja myös harrastukset väsyttävät. Sairaus ja hoidot voivat vaikuttaa myös ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen. Tämä on kuitenkin yleensä väliaikaista ja korjautuu, kun kuntoudut.

Puhu avoimesti mieltäsi askarruttavista asioista. Se selventää omia ajatuksiasi ja kuntoutumisesi nopeutuu. Joistakin asioista voi olla vaikea puhua läheisen kanssa. Puhu niistä asioista rohkeasti sairaanhoitajalle tai kuntoutusohjaajalle. He ohjaavat sinut tarvittaessa eteenpäin. Voit jutella myös sairaalapastorin kanssa. Teemme myös tarvittaessa lähetteen Satasairaalan psykiatrian poliklinikalle.

Terveyskeskuksissa on tarjolla psykologin palveluja, mielenterveystoimistot auttavat myös ja seurakuntien perheneuvottelukeskukset. Voit ottaa yhteyttä myös yksityiseen psykologiin. Syöpäyhdistykset antavat maksutonta keskusteluapua. Myös läheisesi voi tarvita keskusteluapua sairauteen liittyvistä asioista.

​Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on tukea sinua ja läheisiäsi sairauden haasteissa. Syöpäjärjestöt järjestävät vuosittain useita sopeutumisvalmennuskursseja syöpää sairastaville. Myös läheiset voivat osallistua kursseille. Voit kysyä lisää kurssille hakeutumisesta esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Miksi sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa mennä?

  • Saat kurssilta paljon tietoa sairaudestasi ja sen eri hoitomuodoista. Lisäksi kurssilla puhutaan taloudellisista asioista, ravitsemuksesta, sairastumisen vaikutuksista ihmissuhteisiin ja niin edelleen.
  • Voit kysyä niitä asioita, jotka mietityttävät. Ohjaajat kuuntelevat, vastaavat kysymyksiin ja keskustelevat.
  • Tapaat muita syöpää sairastavia ja kuulet heidän kokemuksiaan sairastumisesta. Mukana on myös muita syöpään sairastuneiden läheisiä ja heidän kanssaan voi vaihtaa kokemuksia.
  • Kurssilla on virkistävää toimintaa ja uusi ympäristö piristää. Ohjattu tekeminen on monipuolista ja kurssilla muistetaan myös levätä.
  • Kursseista on tullut paljon myönteistä palautetta. Kannattaa siis lähteä mukaan.