Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Synnytyksen jälkeinen aika

Synnytyksen jälkeen äiti ja vauva siirtyvät vauvan voinnin mukaan joko synnytys- ja naistentautien osastolle tai vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle.

Osastolla on 2 hengen huoneita ja perhehuoneita. Lisäksi osastolla on yksi kodinomaisempi potilashuone, perhetupa. Se on tarkoitettu hyvinvoivalle äidille ja vauvalle tiettyjen ehtojen täyttyessä. 

Jos haluatte perhehuoneen, voitte ilmoittaa siitä synnytyssalissa tai viimeistään osastolle siirtyessänne. Perhehuonetta ei voi varata etukäteen. Perhehuoneeseen sitoudutaan koko sairaalassa olon ajaksi eli tukihenkilö on läsnä tämän ajan. Tukihenkilö osallistuu myös vauvan hoitoon aktiivisesti ja saa siihen ohjausta. Perhehuoneeseen kuuluu molemmille sänky, petivaatteet, pyyhkeet ja ruoka. Perhehuoneesta menee kaksinkertainen hoitopäivämaksu.

Jos kaikki perhehuoneet ovat täynnä, voitte halutessanne jonottaa huonetta. Jos perhehuone vapautuu, voitte siirtyä sinne kesken hoidon.

Ensimmäiset päivät vauvan kanssa

Ensimmäiset päivät kuluvat vauvaan tutustuen, imetystä harjoitellessa ja kun vauva on ihokontaktissa. Imetyksen kannalta on tärkeää, että vauva saa viettää paljon aikaa rinnalla. Vauvan hoidossa tärkeää on turvallisuus, lämpö ja läheisyys. Vauva viihtyykin sylissä.

Synnytyksen jälkeen osastolla äiti ja vauva saavat olla yhdessä vuorokauden ympäri. Hoitaja ohjaa perhettä imetyksessä ja vauvanhoidossa perheen tarpeiden mukaan. Oman vauvansa oppii parhaiten tuntemaan häntä hoitamalla. Siksi kannustamme vanhempia omatoimisuuteen.

Toipuminen synnytyksestä

Seuraamme vuodeosastolla synnytyksen jälkeistä toipumista. Kun äidin ja vauvan vointi sallii, perhe pääsee kotiin. Äidin voinnissa seuraamme:

  • kohdun supistumista ja jälkivuotoa
  • mahdollisten repeämien tai episiotomian eli välilihan leikkaushaavan paranemista
  • mahdollisen sektiohaavan paranemista
  • rintojen kuntoa ja imetyksen onnistumista.

Mahdollinen repeämä tai episiotomia (välilihan leikkaushaava) on usein kipeä, turvoksissa ja mustelmainen. Ompeleet sulavat itsestään ja haava paranee muutamassa viikossa. Suihkuta haavaa vedellä, kun käyt vessassa. Se edesauttaa paranemista. Mikäli sinulle on tehty sektio, alapesu on silti tärkeää jälkivuodon vuoksi. Myös sektiohaavaa pitää suihkutella.

Hoidamme tarpeen mukaan jälkisupistuksien, välilihan ompeleiden sekä sektiohaavan aiheuttamia kipuja. Synnytyksen jälkeen kohtu supistelee, ja äiti tuntee tämän jälkisupistuksina. Jälkisupistuksia tuntuu muutaman päivän. Synnytyksen jälkeen jälkivuoto on aluksi runsaampaa, ja vähentyy nopeasti.

Sektiosta toipuminen kestää pidempään kuin alatiesynnytyksestä toipuminen. Huomioimme tämän hoidossa ja ohjauksessa.

Äidin mieliala synnytyksen jälkeen

Synnytyksen jälkeen saatat tuntea itsesi kovin väsyneeksi. Imetyksen ja vauvasi vuoksi joudut ehkä valvomaan yöaikaan. Sinun kannattaa levätä silloin, kun vauvasi nukkuu. Vauvan rytmin mukaiset päiväunet tekevät myös äidille hyvää. Rikkonaiset päivät, illat ja yöt kuuluvat vauvaperheen arkeen.

Mielialamuutokset voivat olla aluksi hämmentäviä vauvan syntymän jälkeen. Syitä äidin itkuun tai pahaan oloon voi olla vaikea selittää itselle tai muille. Synnytyksen jälkeinen mielialan lasku on täysin normaalia. Sitä tapahtuu 50–80 prosentille, eli yli puolelle äideistä. Tämä alkaa useimmiten kolmantena päivänä synnytyksestä. Syynä tähän ovat hormonitasapainon muutokset, esimerkiksi maidon nousu rintoihin.

Jos mielialan lasku jatkuu pidempään tai se rajoittaa toimintakykyäsi, älä epäröi hakea apua. Normaaliin elämään ja äitiyteen kuuluu aina hyviä ja huonoja päiviä. Äitiyden onni ei välttämättä synny heti. Älä vaadi itseltäsi jotakin suurta ja mullistavaa tunnetta. Jokainen uusi ihmissuhde vaatii aikaa kehittyäkseen.

Kotiutuminen

Hoitoajat ovat yksilöllisiä. Kotiutuminen voi tapahtua, kun äidin ja vauvan vointi sen sallii. Lisäksi imetys on lähtenyt hyvin käyntiin tai vauvan pulloruokinta sujuu hyvin. Hoitoajat ovat keskimäärin 2-4 vuorokautta.

Kun tietyt kriteerit täyttyvät, äidin ja vauvan on mahdollista kotiutua alle 48 tuntia synnytyksestä. Puhutaan niin sanotusta LYSY-kotiutumisesta. Siihen kuuluu, että perhe tulee uusintatarkastukseen sairaalaan 3-5 vuorokauden kuluttua synnytyksestä.

Kätilö tekee kotiutustarkastuksen synnyttäneelle äidille. Tarkastuksessa tutkitaan rintojen kunto, kohdun supistuminen, vuodon laatu sekä mahdollisten haavojen paraneminen. Tarkastuksen yhteydessä keskustellaan synnytyskokemuksesta ja perheen tarpeiden mukaan kerrataan imetykseen, vauvan hoitoon sekä äidin toipumiseen liittyvistä asioista.

Ota yhteys terveydenhoitajaasi, kun olet kotiutunut. Voitte sopia tapaamisesta.

Katso video

Lue seuraavaksi