Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Lue kokemuksia KAT-toiminnasta

Nina, kokemusasiantuntijana 7 vuotta

“Vedän ammattilaisen kanssa ryhmiä ja osallistun koulutuksiin ja tapaamisiin. Olen ollut mukana joissakin yksilötapaamisissa ja pidän niistä todella paljon. Pidän tästä tehtävästä ja saan paljon iloa ja elinvoimaa jokaisesta kohtaamisesta.

Toimin kokemusasiantuntijana, koska haluan esimerkilläni osoittaa, että vaikeasta masennuksesta voi selvitä. Vaikka olisi miten pohjalla, on mahdollista nousta ylös ja elää. Ihmisellä on uskomaton vahvuus ja voima jossakin tuolla syvällä. Sitä ei tajua ennen kuin on käynyt läpi jotakin todella raskasta ja lamaannuttavaa ja selvinnyt siitä.

Kokemusasiantuntijana toimiminen antaa voimaa. Ryhmässä tulee vahva yhteenkuuluvuuden tunne, ja se on hienoa. Toivon, että voin jatkaa tässä tehtävässä vielä pitkään.

Odotan innolla, että uusi psykiatrian rakennus valmistuu ja sitä, että kokemusasiantuntijat saavat siellä uusia tehtäviä ja kokemuksia.”Keijo, kokemusasiantuntijana 8 vuotta

”Olen ollut kokemusasiantuntijana mukana

  • ryhmä- ja yksilötapaamisissa
  • kouluttamassa kokemusasiantuntijoita
  • puhumassa seminaareissa, koulutuksissa ja tapahtumassa
  • erilaisissa ohjausryhmissä
  • uuden sairaalan suunnittelussa
  • muutamissa projekteissa, joissa on haluttu kokemusasiantuntijan osallisuutta.

Olen mukana KAT-toiminnassa, koska minulla on halu auttaa ihmisiä. Haluan antaa toivoa kuntoutumisesta.

Tunnen oloni turvalliseksi, kun toimin ammattilaisen työparina. Olen vastuussa vain tarinasta, jonka kerron. Ammattilainen kuuntelee ja osallistuu keskusteluun. Ammattilainen tuntee potilaan historian, mutta hän voi saada keskustelusta uusia näkökulmia.

Ammattilaiselle ei aina ole helppo kertoa kaikkea. Kokemusasiantuntijaa voi olla helpompi ymmärtää, sillä kokemukset elämässä ovat samankaltaisia.

Haluan kertoa kokemusasiantuntija-toiminnasta ammattilaisille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Minulle merkitsee paljon, että koen itseni tarpeelliseksi. Se pitää mieleni virkeänä ja edistää kuntoutumistani.

Kokemusasiantuntijan tehtävä on rikastuttanut elämääni. Tekeminen vaatii paljon, mutta koen hyötyväni siitä myös itse. Sain palautetta ja se tuntui hyvältä. Henkilö oli yksilötapaamisessa kanssani. Hän oli havahtunut, että ’jos hän on selvinnyt ja pystyy toimimaan kokemusasiantuntijana, niin kyllä minäkin haluan tehdä samaa’.

Pienetkin asiat ovat merkityksellisiä, esimerkiksi se, että ammattilaisilta saa arvostusta. Voimaannun, kun yhteistyö on hyvä ja koen, että tulen kuulluksi.


Sairaanhoitaja, aikuispsykiatrian poliklinikka

”Olen kutsunut kokemusasiantuntijan tapaamaan potilaita, jotka ovat kaivanneet vertaistukea ja aitoa ymmärrystä. Kun potilas keskustelee kokemusasiantuntijan kanssa, hänen on helpompi uskoa, että hänkin voi toipua. Kokemusasiantuntijan tapaaminen hälventää psyykkiseen sairastumiseen liittyvää häpeää ja lisää potilaiden armollisuutta itseään kohtaan.

On ollut hienoa seurata, miten kokemusasiantuntijan tapaaminen on saanut potilaan paremmalle mielelle ja suhtautumaan tulevaisuuteen valoisammin. Potilaat ovat antaneet pelkästään positiivista palautetta. Myös kokemusasiantuntijat ovat kokeneet tapaamiset antoisina.”


Projektisuunnittelija

”Kokemusasiantuntijoita on ollut mukana

  • hankkeemme ohjausryhmässä
  • erilaisissa työpajoissa
  • työryhmissä
  • puhumassa koulutuksissa.

Kun kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana hankkeen toimenpiteissä, kohderyhmän ja ammattilaisten yhteistyö ja yhteiskehittäminen on lisääntynyt. Kehittämistyössä kohderyhmän kuuntelu on tärkeää, jotta palvelut todella vastaavat tarpeisiin. Kokemusasiantuntijoilla on arvokasta kokemuksellista näkemystä ja tietoa, jota ei ammattilaisilta löydy.”


Toimintaterapeutti, psykiatrian poliklinikka

“Kokemusasiantuntija on ollut mukana yksilökäynneillä ja ammattilaisen parina erilaisissa ryhmissä. Näitä ryhmiä ovat voimavara-, toiminnallinen- ja kokemusasiantuntija-ryhmä.

Asiakkaan tai potilaan ja kokemusasiantuntijan kohtaamiset ovat olleet syviä ja ajatuksia herättäviä. Kokemus on aina ollut positiivinen, vaikka aihe on ollut raskaskin. Vertaistuella on merkitystä!

Asiakkaalla tai potilaalla voi herätä kysymyksiä omaan toipumiseen, sairauden kulkuun ja toimintakykyyn liittyen. Ammattilaisen on tärkeää olla mukana tapaamisissa, jotta turvataan esimerkiksi kokemusasiantuntijan voimavaroja. Ammattilaiselle mukana olo on myös antoisaa. Saan itsekin uusia ajatuksia ja vinkkejä.

Tärkeää on, että annamme tavoitteen tai aiheen ennen tapaamista ja tapaamisen jälkeen annamme ja vastaanotamme palautetta. On hyvä varata aikaa kokemusasiantuntijan tarpeille ja tarjota tukea. Pohdin mielelläni toimintaympäristöjä ja tapoja toimia yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa.”