Siirry sisältöön
Palvelu

Kriisiyksikkö, Satasairaala

Kriisiyksikköön kuuluvat kriisiosasto, liikkuva työryhmä ja psykiatriset sairaanhoitajat päivystyksessä.

Kriisiosasto S1 C

Kriisiosastolla (S1C) on 7 potilaspaikka ja se toimii 24/7. Kriisiosasto on tarkoitettu yli 18- vuotiaille potilaille, joilla on ympärivuorokautista hoitoa vaativa äkillinen ja erityisen vakava kriisitilanne. Osastolle tulevilla potilailla voi olla elämäntilannekriisi tai psykiatrisista syistä johtuva äkillinen voinnin heikkeneminen, mihin potilas tarvitsee lyhytaikaista huolenpitoa, selvittelyä ja seurantaa. Hoitoaika kriisiosastolla on alle viikko. Tänä aikana tarjotaan intensiivistä hoitoa, joka tähtää akuutin kriisin rauhoittumiseen. Osastolla työskentelee 11 sairaanhoitajaa, sosiaaliohjaaja ja lääkäri.

Vierailuajat

Vieraat ovat tervetulleita kriisiosastolle maanantaista sunnuntaihin kello 14.00-19.00.

Liikkuva työryhmä

Liikkuva työryhmä tekee jalkautuvaa työtä potilaiden koteihin ja asumispalveluihin. Liikkuvan työn tavoitteena on tukea potilaan selviytymistä avohoidon turvin osastolta kotiutumisen yhteydessä sekä ehkäisemässä potilaan sairaalaan ohjautumista. Liikkuvaan työryhmään potilaat ohjautuvat nuoriso- ja aikuispsykiatrian osastoilta ja avohoidosta. Liikkuvassa työryhmässä työskentelee 8 sairaanhoitajaa.

Yhteispäivystyksen psykiatriset sairaanhoitajat

Psykiatrinen sairaanhoitaja päivystyksessä arvioi sinne psyykkisistä syistä ohjautuneiden potilaiden psyykkisen hoidon tarvetta ja järjestää tarvittaessa jatkohoitoa. Päivystyksessä työskentelee 4 sairaanhoitajaa kahdessa vuorossa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Sairaalantie 3, 28500 Pori, S- rakennus, 1. kerros

Kriisiyksiköllä on yhteinen osastonhoitaja. Kriisiosastolla ja liikkuvalla työryhmällä on yhteinen lääkäri.

Puhelinnumerot
Kriisiosasto, puhelin 02 627 7761
Osastonhoitaja Tiina Hakala, puhelin 044 707 4556