Siirry sisältöön
Palvelu

Erityispoliklinikka, Satasairaala

Erityispoliklinikka koostuu viidestä työryhmästä:

 • yleissairaalapsykiatrinen työryhmä
 • vakautustyöryhmä
 • päihdepsykiatrian työryhmä
 • vanhuspsykiatrian työryhmä
 • toiminnalliset terapiat.

Yleissairaalapsykiatrian työryhmä

Tutkimme ja hoidamme aikuisia potilaita, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia ja lisäksi muita sairauksia. Työryhmään kuuluu ylilääkäri, erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja 2 sairaanhoitajaa.

Poliklinikan lääkärit ja sairaanhoitajat käyvät pyydettäessä muilla Satasairaalan osastoilla antamassa neuvoja.

Käyntiosoite

Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori. S-rakennus, 3. kerros.

Aukioloajat

Toimisto avoinna maanantaista torstaihin kello 8.00-15.30, perjantaisin kello 8.00-15.00.

Puhelinnumerot

Sihteeri, puhelin 02 627 6771

Vakautustyöryhmä

Hoidamme potilaita, jotka oireilevat epävakaasti. Hoidossa yhdistetään skeematerapiaa ja dialektista käyttäytymisterapiaa. Toisin sanoen sinua autetaan tunnistamaan ja muuttamaan sellaisia ajattelutapoja ja toimintatapoja, jotka ovat sinulle haitallisia.

Käyntiosoite

Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori. S-rakennus, 3. kerros.

Aukioloajat

Toimisto avoinna maanantaista torstaihin kello 8.00-15.30, perjantaisin kello 8.00-15.00.

Puhelinnumerot

Hoitaja, puhelin 044 707 9442

Hoitaja, puhelin 050 473 5820

Hoitaja, puhelin 044 707 9445.

Päihdepsykiatrian työryhmä

Arvioimme ja hoidamme potilaita, joilla on vaikea päihdeongelma ja lisäksi psyykkisiä sairauksia. Suurin osa potilaistamme on aikuisia.

Hoitajan vastaanotto on mahdollinen myös Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

Käyntiosoite

Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori. S- rakennus, 1. kerros.

Aukioloajat

Toimisto avoinna maanantaista torstaihin kello 8.00-15.30, perjantaisin kello 8.00-15.00.

Puhelinnumerot

Sihteeri, puhelin 044 707 4565

Sihteeri, puhelin 050 992 0302

Sihteeri, puhelin 050 992 0297

Vanhuspsykiatrian työryhmä

Tutkimme ja hoidamme Satasairaalan alueella vanhuspsykiatrian erityistason potilaita. Annamme myös asiantuntija-apua.

Poliklinikan vastaanottoja on Raumalla, Porissa ja Kankaanpäässä.

Käyntiosoite

Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori. S-rakennus, 3. kerros.

Aukioloajat

Toimisto avoinna maanantaista torstaihin kello 8.00-15.30, perjantaisin kello 8.00-15.00.

Puhelinnumerot

Sihteeri, puhelin 044 707 9203

Toiminnallinen terapia

Psykiatrisen toiminnallisen terapian tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä voimaantumista sekä suoriutumista ja osallistumista elämän eri osa-alueilla. Toiminnalliseen terapiaan kuuluu:

Psykiatrisessa toiminnallisessa terapiassa vahvistetaan asiakkaan valmiuksia ja taitoja käyttäen toimintaa terapeuttisesti sekä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Vastaanotto on mahdollinen myös Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

Aukioloajat

Avoinna maanantaista torstaihin kello 8.00-15.30, perjantaisin kello 8.00-15.00.

Käyntiosoite

Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori. S-rakennus, 0- ja 00-kerros.

Puhelinnumero

Sihteeri, puhelin 02 473 5079.

Liikuntaterapia, S-rakennus, 00-kerros

Puhelinnumerot: 050 339 2404 tai 044 707 4470

Liikuntaterapiassa liikutaan monella tavalla joko yksin tai ryhmässä. Kun fyysinen kunto kehittyy, se ehkäisee monia sairauksia. Liikunta vaikutta myönteisesti mielialaan ja helpottaa ahdistuksen hallintaa.

Liikuntaterapian tavoitteena on, että hahmotat paremmin omaa kehoasi ja pystyt purkamaan tunteitasi. Se aktivoi ja ylläpitää jaksamistasi.

Musiikkiterapia, S-rakennus, 00-kerros

Puhelinnumero: 050 598 5111

Musiikkiterapiassa käytetään musiikkia vuorovaikutuksen välineenä. Sinulla ei tarvitse olla musiikillisia taitoja, eikä sinun tarvitse olla musikaalinen.

Musiikkiterapian menetelmiä ovat muuan muassa soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, liikkuminen musiikin mukaan, improvisointi ja laulujen tekeminen.

Musiikkiterapiaa järjestetään joko yksin tai ryhmässä.

Käsityöterapia, S-rakennus, 0-kerros

Puhelinnumerot: 044 707 4460 tai 050 992 0294

Käsityöterapia auttaa sinua tulemaan tietoiseksi omasta itsestäsi, sillä käsityöt vaikuttavat mieleen ja tunteisiin. Lisäksi käsityöt vaikuttavat kognitiivisiin taitoihimme, kuten vaikka muistiin. Käsitöillä on myönteinen vaikutus elämänhallintaan ja elämänlaatuun.

Sinulla on käsityöterapiassa oma suunnitelma ja aikataulu, jonka mukaan toimitaan.

Toimintaterapia, S-rakennus, 0-kerros

Puhelinnumero: 044 707 9422

Psykiatrinen toimintaterapia antaa sinulle mahdollisuuden kehittää valmiuksiasi ja taitojasi:

 • tunnetaidoissa (esimerkiksi tunteiden tunnistaminen, tunteiden sietäminen, tunteiden säätely, tunteiden käsittely, tunteiden ilmaisu ja voimaantuminen),
 • vuorovaikutustaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa
 • itsetuntemuksessa (eli itsetunnossa, minäkuvassa ja identiteetissä)
 • oman toiminnan ohjauksessa ja päivittäisiin suorituksiin liittyvissä taidoissa (kuten itsestä huolehtiminen, ajan käytön hahmottaminen, ajanhallinta ja asioiminen).

Toimintaterapia voidaan tuoda tavalliseen arkeesi sinne, missä vietät aikaasi joka päivä. Lisäksi sitä voidaan tehdä perheesi, läheistesi ja kanssasi toimivien ammattilaisten kanssa yhdessä. Silloin puhutaan verkostoyhteistyöstä. Toimintaterapiaa voidaan antaa myös vastaanotolla.

Kuvataideterapia, S-rakennus, 0-kerros

Puhelinnumero: 050 598 5111

Kuvataideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto. Sen tavoitteena on auttaa sinua löytämään luovuutesi ja sitä kautta lisätä psyykkistä hyvinvointiasi.

Taideterapia sopii kaikille, joilla on psyykkisiä oireita. Erityisesti se sopii sellaisille ihmisille, jotka pitävät luovasta työskentelystä.

Terapiaa voidaan järjestää yksin tai ryhmässä.

Kuntoutusohjaus, S-rakennus, 0-kerros

Puhelinnumero: 044 707 4471

Kuntoutusohjaaja arvioi millaista tukea ja kuntoutusta tarvitset. Hän miettii kanssasi palveluita ja kuinka hyvin ne sopivat sinulle. Kuntoutusohjaaja auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivan kuntoutuspolun.

Kuntoutusohjaukseen voi kuulua myös

 • ammatillista kuntoutusta
 • koulutusmahdollisuuksien ja siihen liittyvän kuntoutuksen selvittämistä, sopimista ja seurantaa
 • työmahdollisuuksien ja siihen liittyvän kuntoutuksen selvittämistä, sopimista ja seurantaa.

Kuntoutusohjaaja selvittää millaisiin sosiaalietuuksiin olet oikeutettu kuntoutuksen aikana.

Psykofyysinen fysioterapia, S-rakennus, 0-kerros ja 1. kerros

Puhelinnumero: 050 473 5556

Psykofyysinen fysioterapia sopii sinulle, jos sinulla on esimerkiksi

 • pitkittynyttä tai toistuvaa kipua
 • vaikeuksia liikkumisessa
 • haasteita oman kehosi hahmottamisessa
 • taustalla traumaattinen kokemus.

Teemme harjoituksia joko yksin tai ryhmässä. Harjoituksissa huomioidaan voimavarasi, jaksamisesi ja tarpeesi.

Vastuuhenkilöt

Osastonhoitaja Pauliina Blomgren-Keinonen, puhelin 044 707 9859

Ylihoitaja Kristiina Puolakka, puhelin 044 707 4422.