Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Lastenneurologian poliklinikka, Satasairaala

Asiakkainamme on lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • aivoperäiset kohtaukset, kuten epileptiset kohtaukset
  • kehitysvammaepäily
  • autismi
  • CP-vammat
  • päänsärky
  • neurologisen sairauden epäily.

Lapsella on  joko lääkärin vastaanotto tai 1-4 päivän tutkimus- tai kuntoutusarviojakso. Lapsella voi olla samana päivänä aika usealle työntekijällemme.

Polikliininen tutkimusjakso

1-4 päivän tutkimusjaksot on tarkoitettu lapsille, joilla on kehityksellisiä ongelmia.  Kehityksellisiä ongelmia voi olla

  • vuorovaikutuksessa
  • keskittymisessä
  • puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä
  • oppimisessa.

1-4 päivän kuntoutuksen arviointijaksot on tarkoitettu liikuntavammaisille tai monivammaisille lapsille.

Sairaanhoitaja tekee tarvittaessa käynnin lapsen päiväkotiin tai kouluun. Käynnillä seurataan lapsen toimintaa tutussa ympäristössä.

Käytännön asioita

Perheen muita lapsia ei voi ottaa mukaan sairaalaan. Ainoastaan imetettävä vauva voi olla äidin mukana.

Tuo kutsukirjeen mukana olevat lomakkeet täytettynä sairaalaan:

Lomakkeet on tarkoitettu tulostettaviksi, sillä ne sisältävät täytettäviä kohtia.

Lisäksi lapsella on hyvä olla mukana jaksolle tullessa:

Tulopäivänä koko työryhmä haastattelee perhettä.

Lähtöpäivänä työryhmä antaa vanhemmille palautteen jaksosta.

Voit pyytää lapsen hoitoon ja kuntoutukseen läheisesti liittyviä henkilöitä mukaan palautekeskusteluun. Henkilöt voivat osallistua myös etänä.

Vanhempien mukanaolo

Toisen vanhemman mukanaolo jaksolla on välttämätöntä.

Jos sinulle tulee ansionmenetystä, lääkäri kirjoittaa D-todistuksen. Sillä voit hakea korvausta Kelasta.

Puhelinnumero

Lastenneurologian osastosihteeri, puhelin 02 627 7071. Soittoaika maanantaista perjantaihin kello 8.00-14.00.