Siirry sisältöön
Palvelu

Angiografiat

Menetelmä ja käyttökohteet

  Angiografiatutkimukset ovat valtimoiden varjoainetutkimuksia, jotka on mahdollista suorittaa varjoainetehosteisena magneettikuvauslaitteella sekä röntgensäteilyyn perustuvilla monileiketietokonetomografialaitteella tai perinteisellä angiografialaitteistolla. Hoitava lääkäri valitsee parhaiten sopivan tutkimusmenetelmän. Angiografiatutkimusten avulla tutkitaan valtimoiden rakennetta ja toimintaa sekä selvitetään niissä olevia ahtaumia ja tukoksia. Angiografiayksikössä suoritetaan ahtaumiin ja tukoksiin erilaisia hoidollisia toimenpiteitä, kuten pallolaajennuksia, liuotuksia ja stenttauksia.

Valmistautuminen ja tutkimuksen suorittaminen

 Angiografiatutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Valmistautumisohjeet toimitetaan potilaalle ennen varsinaista tutkimuspäivää. Esteinä tutkimuksen suorittamiselle voivat olla munuaisten vajaatoiminta sekä todettu jodiallergia. Joidenkin lääkitysten osalta saattaa olla tarpeellista pitää taukoa ennen varjoainetutkimusta. Lisäksi ennen tutkimusta varmistetaan verikokeilla, että veren vuotoarvot ovat suositusten mukaiset. Tutkimus suoritetaan paikallispuudutuksessa ja potilaan vointia seurataan tutkimuksen aikana. Angiografiatutkimuksen suorittaa röntgenlääkäri yhdessä röntgenhoitajien kanssa. Kuvauksessa kuvauskatetri viedään yleensä nivusvaltimon kautta kuvausalueelle ja suoneen ruiskutetaan jodipitoista varjoainetta. Varjoaineen etenemistä verisuonissa seurataan röntgenkuvien avulla. Tarvittaessa esimerkiksi ahtaumakohtaa voidaan laajentaa ja asentaa metalliverkko tukemaan suonen sisällä tukkeumakohtaa.

Tutkimuksen kesto

Tutkimuksen kesto vaihtelee suoritetusta toimenpiteestä ja tutkimuskohteesta riippuen 1-2 tuntia. Tutkimuksen ja toimenpiteen jälkeen tarvitaan toimenpiteestä riippuen vuodelepoa muutamia tunteja, jotta pistokanava umpeutuu.