Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Kuntoutusosasto

Yleisimpiä potilasryhmiämme ovat äkillisesti sairastuneet potilaat, kuten:

  • aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet potilaat  
  • traumapotilaat
  • muut vaativaa ja moniammatillista kuntoutusta tarvitsevat potilaat.

Haluamme, että kuntoutuksesi meillä onnistuu. Teemme laatututkimuksia ja seuraamme toimintamme tuloksellisuutta. Seuraamme esimerkiksi elämänlaatumittarilla kuntoutumistasi jakson aikana ja puoli vuotta sen jälkeen. Pyrimme siihen, että kuntoutuksesi on oikea-aikaista, tehokasta ja monialaista työskentelyä. Tavoitteenamme on toimia sinun toimintakykysi ja elämänlaatusi hyväksi.

Teemme kuntouttavaa hoitotyötä vuorokauden ympäri. Harjoittelet meillä itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, liikkumista ja paremman elämänlaadun saavuttamista. Henkilökuntamme ohjaa ja tukee sinua. Ympärilläsi on monen eri alan ammattilaisia sen mukaan, mitä kuntoutuksesi vaatii. Myös läheistesi tuki on tärkeä asia. Kerran viikossa pidetään kuntoutuspalaveri, jossa arvioidaan ja suunnitellaan kuntoutumistasi.

Videoita

Videoita, jotka kuvaavat toimintaamme:

  • Diego: Diego on yläraajojen robotisoitu kuntoutuslaite.
  • Kävelysimulaattori: Kävelysimulaattori on painokevennetty, moottoriavusteinen kävelyharjoittelulaite.
  • Balance trainer: Balance trainer on tasapainoharjoittelulaite, johon yhdistyy interaktiivinen alustan käyttö ja dynaaminen seisomateline.
  • Virtuaalitodellisuuslasit Virtuaalitodellisuuslasit on hahmottamista ja havaintomotoriikkaa kehittävä harjoittelulaite.
  • Pablo: Pablo on interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin.

Yhteystiedot

Kuntoutusosasto

Haluamme, että kuntoutuksesi meillä onnistuu. Teemme laatututkimuksia ja seuraamme toimintamme tuloksellisuutta.

Palveluajat

Suljettu

13 sairaansijaa käytössä.
Suljettu

Puhelin