Siirry sisältöön
Palvelu
Selkotunnus.

Fysiatrian poliklinikka ja kipupoliklinikka

Tutkimme ja hoidamme tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sekä pitkäkestoisia ja vaikeita kipuja. Pitkäkestoisella kivulla tarkoitetaan, että kivut ovat kestäneet yli 3 kuukautta.

Meillä hoitoon pääsy on nopeaa. Voit päästä lääkärin vastaanotolle kahdessa viikossa, joskus nopeamminkin. Muiden ammattihenkilöiden hoitoon pääset kuukauden kuluessa.

Ennen hoitoa saat täytettäväksesi lomakkeita. Niiden avulla arvioit omaa toimintakykyäsi monesta eri näkökulmasta. Kun hoito päättyy, täytät lomakkeet uudelleen. Kun täytät lomakkeet, saamme tärkeää tietoa tilastasi ja miten hoitosi vaikuttaa. Lisäksi tieto auttaa meitä kehittämään toimintaamme. 

Hoidon tavoitteena on, että toimintakykysi ja elämänlaatusi paranevat.

Meillä on monialaista ja laajaa osaamista tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja pitkäaikaisen kivun hoidossa. Tarjoamme seuraavia menetelmiä:

 • kivun lääkehoito
 • harjoitteluterapian ohjaus yksilöllisesti ja ryhmissä
 • puudutustoimenpiteet.

Käytämme myös psykologisia, lääkkeettömiä kroonisen kivun hoitokeinoja. Niitä ovat esimerkiksi:

 • mielikuvaharjoitukset
 • tietoisen läsnäolon harjoitukset
 • kivun kanssa selviytymistä haittaavien kielteisten uskomusten tunnistaminen ja muokkaaminen
 • sovellettu rentoutus
 • psykofysiologiset kroonisen kivun hoitokeinot. Niissä huomioidaan, miten mieli vaikuttaa hermoston toimintaan ja toisaalta hermoston toiminta vaikuttaa kehoon.

Jos sinulla on pitkäaikaisia kipuja, siitä voi seurata muitakin haittoja. Voi seurata unettomuutta, masennusta, ahdistusta, keskittymisvaikeuksia, muistiongelmia, liikunnan puutetta ja ylipainoa. Aiemmin lueteltujen menetelmien avulla voit saada apua myös näihin ongelmiin.

Noudatamme valtakunnallisia Käypä hoito –suosituksia sekä STM:n Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallista toimintasuunnitelmaa vuosille 2017–2020.

Teemme myös tieteellistä tutkimusta toimintamme vaikuttavuudesta.

Voit lukea lisää kivun hallinnasta muilta verkkosivuilta:

Videoita

Videoita, jotka kuvaavat toimintaamme:

 • Puudutushoito Satasairaalassa.
 • Diego: Diego on yläraajojen robotisoitu kuntoutuslaite.
 • Balance trainer: Balance trainer on tasapainoharjoittelulaite, johon yhdistyy interaktiivinen alustan käyttö ja dynaaminen seisomateline.
 • Virtuaalitodellisuuslasit Virtuaalitodellisuuslasit on hahmottamista ja havaintomotoriikkaa kehittävä harjoittelulaite.
 • Pablo: Pablo on interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin.

Yhteystiedot

Fysiatrian poliklinikka ja kipupoliklinikka

Palveluajat

Puhelinajat
maanantai–torstai 08:00–10:00, 12:00–14:00
perjantai 08:00–10:00, 12:00–13:00

Puhelin

Verkkosivut