Siirry sisältöön

Rahapeliongelman hoito ja tuki

Tämä sivu on tarkoitettu lähinnä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi rahapeliongelmiin liittyen, mutta jokainen voi tarkastella omaa rahapelaamistaan tämän sivun tietojen tukemana.

Varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto

Rahapeliongelman varhainen tunnistaminen on tärkeää ja se voidaan ottaa puheeksi esimerkiksi:

 • Sote-keskuksen moniammatillisessa tiimissä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluissa palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
 • Äitiys- ja lastenneuvolassa ensikäynnillä tai laajassa terveystarkastuksessa (4kk, 1v 3kk, 4v).
 • Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perhekeskuksessa tai ankkuritoiminnassa.
 • Oppilaitoksessa terveystarkastuksen yhteydessä.
 • Sosiaalityössä ja lastensuojelussa palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
 • Talous- ja velkaneuvonnassa palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
 • Työterveyshuollossa työterveystarkastuksen yhteydessä.
 • Kelassa, TE-palveluissa, Rikosseuraamuslaitos RISE:ssa
 • Ja aina kun huoli rahapelaamisesta herää.

Miten tunnistaa rahapeliongelma?

Vastaa tai pyydä asiakasta vastaamaan seuraavaan kysymykseen: ”Pelaatko rahapelejä, kuten lottoa, veikkausta, rahapeliautomaatteja, nettirahapelejä tai muita sellaisia?”

 • Ei.
 • Kyllä: Tee alla oleva BBGS-testi.

BBGS-testi

Vastaa tai pyydä asiakasta vastaamaan 3 kysymykseen ”kyllä” tai ”ei”. Vastausten perusteella voidaan arvioida, onko kyseessä rahapeliongelma:

 1. Onko rahapelaamisen lopettaminen tai vähentäminen aiheuttanut sinussa levottomuutta, ahdistusta tai ärtyneisyyttä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?
 2. Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yrittänyt salata perheeltäsi ja ystäviltäsi, paljonko pelaat?
 3. Onko rahapelaamisesi aiheuttanut sinulle viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana sellaisia taloudellisia ongelmia, että olet joutunut hankkimaan perheeltäsi, läheisiltäsi tai sosiaalipalveluista apua elinkustannuksiisi?

Jos vastasit tai asiakas vastasi yhteen tai useampaan kysymykseen ”kyllä”, se viittaa mahdolliseen rahapeliongelmaan. Asiaa on syytä tarkastella tarkemmin ja voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseen. Jos olet edellä mainittu ammattilainen, voit konsultoida alueesi rahapeliosaajaa tai tehdä asiakkaalle PGSI-testin.

Rahapelaamisen haittojen kartoittaminen (PGSI-testi)

PGSI-testin vastausvaihtoehdot ja pisteet:

 • En koskaan (0 pistettä)
 • Joskus (1 piste)
 • Useimmiten (2 pistettä)
 • Lähes aina (3 pistettä)

Kysymykset

Kun ajattelet viimeksi kulunutta 12 kuukautta…

 1. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä suuremmilla summilla kuin sinulla oikeastaan olisi varaa hävitä?
 2. Kuinka usein sinun on pitänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksesi pelaamisesta saman jännityksen tunteen?
 3. Kuinka usein palaat jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksesi voittaa häviämäsi rahat takaisin?
 4. Kuinka usein olet lainannut rahaa tai myynyt jotakin saadaksesi rahaa pelaamista varten?
 5. Kuinka usein sinusta on tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla sinulle ongelma?
 6. Kuinka usein rahapelaaminen on aiheuttanut sinulle terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta?
 7. Kuinka usein sinua on arvosteltu rahapelaamisestasi tai sinulle on sanottu, että rahapelaaminen on sinulle ongelma, riippumatta siitä, mitä mieltä itse olet asiasta?
 8. Kuinka usein rahapelaamisesi on aiheuttanut taloudellisia ongelmia sinulle tai kotitaloudellesi?
 9. Kuinka usein olet tuntenut syyllisyyttä tavastasi pelata rahapelejä tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaat?

Laske testin pisteet yhteen. Jos testin pistemäärä on 0, anna asiakkaalle positiivista palautetta. Voit tarvittaessa palata testiin seuraavalla tapaamisella.

Jos pisteitä on 1-4, se tarkoittaa alhaista riskiä ja 5-7 pistettä kohtalaista riskiä. Tee mini-interventio ja tarvittaessa hoitoonohjaus.

Jos pisteitä on vähintään 8, tee mini-interventio ja hoitoonohjaus.

Löydät PGSI-testin myös THL:n oppaasta (julkari.fi) sivulta 24.

Mini-interventio

Anna asiakkaalle palautetta hänen saamiensa PGSI-pisteiden mukaan. Huomioi myös, mistä kysymyksistä pisteet ovat tulleet.

Jos haluat pohtia asiakkaan kanssa pelaamisen haittoja, on tärkeää tunnistaa myös pelaamisen motiivit ja hyödyt, joita asiakas kokee saavansa. Kuuntele, kuuluuko motiivien taustalla mahdollisesti muita huolia, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen.

Selvitä, onko asiakas halukas tekemään muutoksia. Voit esimerkiksi kysyä: ”Mitä mieltä olet itse rahapelaamisestasi?” tai ”Oletko ajatellut, että sinun pitäisi vähentää pelaamista?”

Kerro rahapelaamisen seurauksista ja vaikutuksista. Suhteuta neuvonta asiakkaan oireisiin tai sairauteen tai tilanteeseen. Voit esimerkiksi kysyä: ”Oletko ajatellut, että oireesi / sairautesi / tilanteesi voisi johtua liiallisesta rahapelaamisesta?”

Ole kiinnostunut pelaamisen heijastusvaikutuksista arkeen, esimerkiksi nukkumiseen, rahankäyttöön, ihmissuhteisiin tai mielialaan. Voit listata asiakkaan kanssa pelaamisen plussat ja miinukset.

Anna asiakkaalle rahapelaamisen riskikäyttöön liittyviä esitteitä.

Auta asiakasta asettamaan tavoite; onko tarve vähentää vai lopettaa pelaaminen? Voit esimerkiksi kysyä: ”Minkälaiseen muutokseen olisit valmis?”

Kuuntele, kannusta ja motivoi asiakasta. Tue asiakkaan omia voimavaroja. Pyri saamaan asiakas itse puhumaan muutospuhetta.

Kirjaa mini-interventio asiakkaan tietoihin.

Sovi asiakkaan kanssa seurantakäynti 1-2 kuukauden päähän.

Hoidon ja tuen palvelut

Valitse palvelut asiakkaan asuinkunnan tai terveyspalveluvalinnan mukaan.

Eura

Hoitopalvelut

Euran sote-keskus, Mielenterveys ja päihdepoliklinikka
Terveystie 3, Eura
Ajanvaraus maanantaista perjantaihin kello 12-13, puhelin 044 422 4204.

MIELI Länsirannikon mielenterveys ry / Kriisikeskus Ankkurpaikk´
Eurantie 6 A, Eura
Psykiatrinen sairaanhoitaja, puhelin 050 559 0013.

Pelirajaton
Pelirajaton -toiminnan kautta tilattava rahapeliongelman kokemusasiantuntijoiden vastaanotto yhdessä alueen ammattilaisen kanssa: pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Konsultointi

Porin päihdeklinikan sosiaaliterapeutit
Maantienkatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Rauman oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Puhelin 029 566 0429 maanantaista perjantaihin kello 10-12.
Sähköinen asiointi: oikeus.fi(siirryt toiseen palveluun).

Euran toimipiste
Avoinna vain ajanvarauksella, käyntiosoite Satakunnankatu 12, Eura.

Läheisten palvelut

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Euran sote-keskus, Mielenterveys ja päihdepoliklinikka
Terveystie 3, Eura
Ajanvaraus maanantaista perjantaihin kello 12-13, puhelin 044 422 4204.

MIELI Länsirannikon mielenterveys ry / Kriisikeskus Ankkurpaikk´
Eurantie 6 A, Eura
Psykiatrinen sairaanhoitaja, puhelin 050 559 0013.

Huittinen

Hoitopalvelut

Kokemäen A-klinikka
Siltakatu 4, Kokemäki
Ajanvarauksella. Avoinna maanantai, tiistai, torstai ja perjantai kello 8.30-15.30, keskiviikkona kello 8.30-18.
Puhelin 010 506 5550 maanantai-keskiviikko ja perjantai kello 8–17, torstai kello 8–15.

Konsultointi

Porin päihdeklinikan sosiaaliterapeutit
Maantienkatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Satakunnan oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Puhelin 029 566 0407 maanantaista perjantaihin kello 10-12.
Sähköinen asiointi: oikeus.fi(siirryt toiseen palveluun).

Huittisten toimipaikka
Avoinna vain ajanvarauksella, käyntiosoite Risto Rytin katu 36.

Läheisten palvelut

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Keski-Satakunta (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila)

Hoitopalvelut

A-klinikan palvelut
Harjavalta, sote-keskus, Koulukatu 7
Maanantaista perjantaihin kello 8-16.
Nakkila, sote-keskus, Porintie 11
Torstaista perjantaihin kello 8-15.
Kokemäki, A-klinikka, Siltakatu 4
Maanantaista perjantaihin kello 8-16.
Eurajoki, kunnantalo, Kalliotie 5
Joka toinen viikko maanantaisin kello 8-16.
Luvia, terveysasema, Kuivalahdentie 3
Joka toinen viikko maanantaisin kello 8-16.

Konsultointi

Porin päihdeklinikan sosiaaliterapeutit
Maantienkatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Satakunnan oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Puhelin 029 566 0407 maanantaista perjantaihin kello 10-12.
Sähköinen asiointi: oikeus.fi(siirryt toiseen palveluun).

Kokemäen toimipaikka
Avoinna vain ajanvarauksella, käyntiosoite Tulkkilantie 27 A.

Fyffee-Matkalla oman talouden hallintaan –hanke (2020-2025)
Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5, Pori
Puhelin 044739 9909
Fyffee-hankkeen sivut: Karhunseutu.fi(siirryt toiseen palveluun).

Läheisten palvelut

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Porin alue (Merikarvia, Pori, Ulvila)

Hoitopalvelut

Porin päihdeklinikka
Maantiekatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.
Aukioloaika 8.00-16.00:

 • Sosiaaliterapeuttien vastaanotot.
 • Ajanvarauksettomat päivystykset maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 9-11.
 • Aikuisten vastaanoton ja päihdeklinikan yhteispäivystys-vastaanotot keskiviikkoisin kello 9-14.30

Porin katkaisuhoito- ja päihdekuntoutumisyksikkö
laitoshoito, kuntoutus
Veturitallinpolku 4, Pori
Puhelin 02 621 6250

Pelirajaton
Pelirajaton -toiminnan kautta tilattava rahapeliongelman kokemusasiantuntijoiden vastaanotto yhdessä alueen ammattilaisen kanssa: pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Konsultointi

Porin päihdeklinikan sosiaaliterapeutit
Maantienkatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä:

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Satakunnan oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Antinkatu 12 B, 5. kerros
Puhelin 029 566 0407 maanantaista perjantaihin kello 10-12.
Sähköinen asiointi: oikeus.fi(siirryt toiseen palveluun).

Sosiaalinen luototus
Aikuissosiaalityön toimisto, Antinkatu 16 B 5. kerros.
Ajanvaraus maanantaista torstaihin kello 9.00–10.00, puhelin 044 701 6129.

Vertaistalousneuvonta
Porin A-kilta, Vapaudenkatu 11, Pori
Puhelin 02 641 6040.

Fyffee-Matkalla oman talouden hallintaan –hanke (2020-2025)
Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5, Pori
Puhelin 044739 9909
Fyffee-hankkeen sivut: Karhunseutu.fi(siirryt toiseen palveluun).

Läheisten palvelut

Porin päihdeklinikka
Maantiekatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.
Aukioloaika 8.00-16.00:

 • Sosiaaliterapeuttien vastaanotot.
 • Ajanvarauksettomat päivystykset maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 9-11.
 • Aikuisten vastaanoton ja päihdeklinikan yhteispäivystys-vastaanotot keskiviikkoisin kello 9-14.30

Pelirajaton
Kokemusasiantuntijoita ja ryhmätoimintaa: pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Pohjois-Satakunta (Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen)

Hoitopalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut TÄHTI
Tapalankatu 20, Kankaanpää
Avoinna kello 8-15
Puhelin 040 652 4200 maanantaista perjantaihin kello 8-16

Kankaanpään A-koti
Ota ensin yhteyttä Tähteen, jonka kautta ohjataan A-kodin palveluihin.
Hirvikankaantie 226, Kankaanpää
Puhelin 02 572 820.
Verkkosivut: Kankaanpään A-koti (vakry.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Konsultointi

Työikäisten palvelut -aikuissosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta, puhelin 02 577 2501.

Porin päihdeklinikan sosiaaliterapeutit
Maantienkatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Sydäntupa, Keskuskatu 32, Kankaanpää
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä:

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Satakunnan oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Puhelin 029 566 0407 maanantaista perjantaihin kello 10-12.
Sähköinen asiointi: oikeus.fi(siirryt toiseen palveluun).

Kankaanpään toimipaikka
Avoinna vain ajanvarauksella, käyntiosoite Keskuskatu 42, Kankaanpää.

Läheisten palvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut TÄHTI
Tapalankatu 20, Kankaanpää
Avoinna kello 8-15
Puhelin 040 652 4200 maanantaista perjantaihin kello 8-16.

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Sydäntupa, Keskuskatu 32, Kankaanpää.
Avoin päivystys parillisten viikkojen maanantaisin kello 15.00-18.00.
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Rauma

Hoitopalvelut

Rauman päihdeklinikka
Steniuksenkatu 2, Rauma
Ajanvaraus ja neuvonta, puhelin 044 403 2990.
Päivystysvastaanotto arkisin kello 8–11.

MIELI Länsirannikon mielenterveys ry / Kriisikeskus Ankkurpaikk´
Valtakatu 13, 2 kerros, Rauma
Puhelin 02 8378 5600
Verkkosivut: Länsirannikon Mieli ry(siirryt toiseen palveluun).

Pelirajaton
Pelirajaton -toiminnan kautta tilattava rahapeliongelman kokemusasiantuntijoiden vastaanotto yhdessä alueen ammattilaisen kanssa: pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Konsultointi

Rauman päihdeklinikka
Steniuksenkatu 2, Rauma
Ajanvaraus ja neuvonta, puhelin 044 403 2990.
Päivystysvastaanotto arkisin kello 8–11.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Talous- ja velkaneuvonta

Rauman oikeusaputoimisto, talous- ja velkaneuvonta
Puhelin 029 566 0429 maanantaista perjantaihin kello 9-12 ja 13-15.
Sähköinen asiointi: oikeus.fi(siirryt toiseen palveluun).

Talousneuvola
Nortamonkatu 24 (Kelan toimipiste)
Verkkosivu: Talousneuvola (rauma.fi)(siirryt toiseen palveluun).

Läheisten palvelut

Rauman päihdeklinikka
Steniuksenkatu 2, Rauma
Ajanvaraus ja neuvonta, puhelin 044 403 2990.
Päivystysvastaanotto arkisin kello 8–11.

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Säkylä

Hoitopalvelut

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Säkylän terveyskeskus, Välskärintie 5, Säkylä
Puhelin 044 732 8184.

Päihdelääkäri
Säkylän terveyskeskus, Välskärintie 5, Säkylä.
Päihdelääkärin vastaanotto kerran kuukaudessa.

Konsultonti

Porin päihdeklinikan sosiaaliterapeutit
Maantienkatu 29, Pori
Puhelin 02 623 4111.

Tiltti Satakunta
puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Tiltin kautta löydät kokemusasiantuntijan tai ammattilaisen asiakastyöhön, koulutuksiin, tapahtumiin tai yhteisövierailuille.

Peluuri
Peluurin valtakunnalliset palvelut tukevat myös ammattilaisia. Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18. Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15. Peluuri.fi -sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistuki

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Pelirajaton-vertaisryhmä pelaajille
Porin seudun työttömät ry, Mikonkatu 21, Pori
Pelirajaton.fi-sivusto(siirryt toiseen palveluun).

Läheisten palvelut

Tiltti Satakunta
Puhelin 050 4771860 tai 050 4771953
Mahdollisuus yksilö- tai ryhmäkeskusteluihin, jotka voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Valtakunnallisia palveluita ja hyödyllisiä linkkejä

Valtakunnallisia palveluita

Peluuri.fi
Puhelin 0800 100 101 maanantaista perjantaihin kello 12-18.
Chat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kello 12-15.
Myös ammattilaiset voivat käyttää peluurin palveluita.
Verkkosivusto: peluuri.fi(siirryt toiseen palveluun).

Takuusäätiö
Velkalinja, puhelin 0800 9 8009, maanantaista perjantaihin kello 10-14.
Kysy rahasta -chat maanantaista torstaihin kello 12.30-15.00.
Verkkosivusto: takuusaatio.fi(siirryt toiseen palveluun).

Vertaistoiminta ja kuntoutuskurssit

Pelirajaton.fi
Löydät pelirajaton.fi-sivustolta(siirryt toiseen palveluun):

 • Vertaispuhelin
 • Yksilö- ja ryhmächat
 • Vertaisryhmät verkossa
 • Tukihenkilöt
 • Voimavarakurssit
 • Voimavaraviikonloppu läheisille
 • Voimaa vertaisuudesta –lomat.

Nimettömät pelurit
Nimettömät pelurit eli GA verkkosivusto: nimettomatpelurit.fi(siirryt toiseen palveluun).

Oma-apu

Peluuri.fi
Peluuri.fi-sivustolta löydät:

Avaimia rahapeliongelman hallintaan -opas
Julkari.fi-sivustolta löydät oppaan: Avaimia rahapeliongelman hallintaan – oma-apuopas(siirryt toiseen palveluun).

Rahapelipäiväkirja
Raipe Rahapelipäiväkirja löytyy osoitteesta rahapelipaivakirja.fi(siirryt toiseen palveluun).

Päihdelinkki
Verkkosivusto: paihdelinkki.fi(siirryt toiseen palveluun).

Tukea läheisille

Testi rahapelaajan läheiselle
Arvioi tilanteesi rahapelaajan läheiselle tarkoitetulla testillä: peluuri.fi(siirryt toiseen palveluun).

Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille
Suhteet pelissä – Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille -opas: julkari.fi(siirryt toiseen palveluun).

Peluuri.fi
Verkkosivusto: peluuri.fi(siirryt toiseen palveluun).

Päihdelinkki
Verkkosivusto: paihdelinkki.fi(siirryt toiseen palveluun).

Pelirajaton
Verkkosivusto: pelirajaton.fi(siirryt toiseen palveluun).

Tukiaineistoa ammattilaisille

Julkari.fi-sivuston oppaat
Julkari.fi-sivustolta löydät oppaat:

Puheeksioton tukiaineisto
Rahapeliongelman puheeksioton tukiaineisto ammattilaisille(siirryt toiseen palveluun): PDF-tiedosto.

THL:n tukiaineistot
Lisää tukiaineistoja löydät THL:n verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun).