Siirry sisältöön
Toimipaikka

Sillanpielen toimintakeskus 

Sillanpielen toimintakeskus on Raumalla sijaitseva kuntouttavan päihdetyön asumispalveluyksikkö, jonka tehtävänä on tarjota asunnottomalle tai muussa sosiaalisessa kriisitilanteessa olevalle 

  • asumispalvelupaikkoja 
  • tukiasumispalveluja 
  • kotiin annettavaa päihdetyötä 
  • avokatkaisuhoitoa 
  • työtoimintaa

Ohjaajien/sairaanhoitajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa arjesta selviytymiseen sekä tukea päihteettömyyteen. 

Avokatkaisuhoito 

Sillanpielen toimintakeskuksen ohjaajat/sairaanhoitaja tekevät kotiin annettavaa päihdetyötä. 

Kotiin annettava päihdetyö on asiakkaan kotona tapahtuvaa: 

  • ohjausta, tukea ja neuvontaa päihteidenkäytön vähentämiseen 
  • jo olemassa olevien päihdehaittojen korjaamista 
  • arjenhallinnassa tukemista 
  • asumisen jatkumisen turvaamista 

Työskentely on tavoitteellista ja käyntitiheys määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan. Suunnitelma kotiin annettavan päihdetyön tavoitteista ja toteutumisesta tehdään yhdessä esimerkiksi asiakkaan sosiaalityöntekijän tai päihdeklinikan kanssa. 

Asumispalvelupaikat 

Sillanpielen toimintakeskuksen asumispalvelupaikat ovat päihteettömiä. Asumisesta peritään hoitovuorokausihinta. 
Asunnottomuus on väliaikaista, minkä jälkeen siirrytään tuki- tai vuokra-asuntoon. 

Asiakkaille tehdään palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma sekä nimetään oma työntekijä, jonka kanssa he pääasiassa työskentelevät. 

Toimintakeskuksessa on kolme miespaikkaa, kaksi naispaikkaa ja yksi kriisipaikka. 

Päihdehuollon tukiasunnot 

Sillanpielen toimintakeskuksen alueella on yhdeksän päihdehuollon tukiasuntoa. 
Tukiasunnoissa asuvat asiakkaat ovat päivittäisen tuen tarpeessa. Sillanpielen toimintakeskuksen alueen ulkopuolella on lisäksi 4 tukiasuntoa, joissa käydään viikoittain. 

Työtoiminta 

Sillanpielen toimintakeskus tarjoaa paikan kuntouttavalle työtoiminnalle, työkokeilulle, työharjoittelulle ja yhdyskuntapalvelun suorittamiselle. 

Sillanpielessä työtehtävät ovat arkisia askareita, kuten ruuanlaittoa, pihatöitä ja siivousta.  

Yhteystiedot

Sillanpielen toimintakeskus

Sillanpielen toimintakeskus on Rauman sosiaali- ja terveystoimialan alainen kuntouttavan päihdetyön yksikkö.

Palveluajat

Ohjaajat tavattavissa
Maanantai–perjantai 07:00–20:00
Lauantai–sunnuntai 08:00–16:00

Puhelin