Siirry sisältöön
Palvelu

Psykologipalvelut

Psykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaan koulunkäyntiä ja edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psykologi pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Hän toimii koulun oppilashuollossa terveydenhuollon asiantuntijana, läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin ja erityisopettajan kanssa

Tavallisesti psykologille ohjaudutaan koulun terveydenhoitajan, opettajan, erityisopettajan tai muun yhteistyötahon ohjaamana. Oppilas tai opiskelija tai hänen vanhempansa voivat ottaa myös itse yhteyttä oman koulun tai oppilaitoksen psykologiin.

Psykologin tehtäviin kuuluu mm. selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja opettajien kanssa.

Psykologit työskentelevät kaikissa hyvinvointialueen kouluissa ja oppilaitoksissa.

Yhteystiedot lisätään sivuille myöhemmin.