Siirry sisältöön
Toimipaikka

Tuulikoti

Tuulikoti on nuorten itsenäistymistä tukeva asumisyksikkö, joka toimii ympärivuorokautisesti. Se on tarkoitettu lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon asiakkaille. Tuettuun asumisyksikköön voi muuttaa, kun nuori on täyttänyt 17 vuotta. Jokaiselle nuorelle laaditaan muuton yhteydessä vuokrasopimus omaan asuntoon.

Tuulikoti jakautuu kahteen asumisyksikköön: Hima ja Rivari. Himan puolella asutaan aina ensin, Tuulikotiin muuttaessa. Samassa pihassa sijaitsevaan Rivariin pääsee muuttamaan yli 18-vuotiaat nuoret. Nuori saa Tuulikodissa asuessaan ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.  

Tuulikodin asuntoa pohtiessa nuorelle, sosiaalityöntekijä on yhteydessä Tuulikodin vastaavaan ohjaajan.

Yhteystiedot

Apollontie 7, 28220 Pori

Puhelinnumero

Tuulikoti p. 044 701 4182

Lastensuojeluyksikön esihenkilö

Susanna Suominen p. 044 701 9555