Siirry sisältöön

Lasten psykologiset arviot, tutkimukset ja konsultaatio

Psykologi/neuropsykologi on tukena kehityksen ja käyttäytymisen ongelmissa. Hän suunnittelee lapsen toimintakyvyn tukemista ja ohjauksen keinoja yhdessä vanhempien ja muiden hänen arkeensa osallistuvien aikuisten kanssa. Psykologit myös konsultoivat lapsen lähityöntekijöitä lapsen hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä.

Psykologi voi arvioida lapsen kehitystä, kun erityisvaikeudet haittaavat arkea tai oppimista. Psykologisia tutkimuksia tehdään lapsille ja nuorille esimerkiksi silloin, kun:

  • vanhemmilla tai työntekijöillä herää huoli lapsen kehityksestä
  • lapsella on kielen kehityksen vaikeuksia, oppimisvaikeuksia, hahmottamisen, muistin tai keskittymisen vaikeuksia
  • lapsella epäillään olevan neuropsykiatrisiin häiriöihin (autismikirjon häiriö, ADHD, Touretten oireyhtymä) liittyviä vaikeuksia
  • lapsella on käyttäytymisongelmia, jotka voivat johtua kehityksen pulmista tai sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteista
  • halutaan selvittää varhaiskasvatuksessa tai koulussa tarvittavia tukitoimia
  • arvioidaan kuntoutustarpeita kuntoutussuunnitelmaa varten.

Perhekeskus Lounatuuli (Pori, Ulvila, Merikarvia)

Lasten ja nuorten tutkimukset tehdään yleensä yhteistyössä päiväkodin tai koulun kanssa. Arviointimenetelminä ovat haastattelut, kyselylomakkeet, psykologiset testit sekä lapsen toiminnan havainnointi. Tutkimusten tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla voidaan tukea lapsen hyvää kehitystä. Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä puheterapeutin, toimintaterapeutin tai lääkärin kanssa.

Kuntoutuspalveluiden psykologien asiakkaina on erityisistä syistä myös kouluikäisiä silloin, kun kehitykselliset vaikeudet ovat hankalia ja niiden arviointi vaatii tiivistä moniammatillista yhteistyötä. Neuropsykologin arviota tarvitaan silloin, kun lapselle/nuorelle harkitaan neuropsykologista kuntoutusta Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

Perhekeskus Lounatuulessa psykologin tutkimuksia varten tarvitaan terveydenhoitajan, lääkärin tai erityisopettajan ohjaus. Myös kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelevät psykologit tekevät psykologin arvioita ja tutkimuksia.

Kuntoutuspalveluiden psykologit

Katja Lötjönen (psykologi) puh. 044 701 9578

Päivi Ylikoski (neuropsykologi) puh. 044 701 6535