Siirry sisältöön
Palvelu

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmät

Satakunnan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kuntoutustyöryhmät käsittelevät asiakkaan/huoltajan suostumuksella alle 18-vuotiaiden satakuntalaisten lasten ja nuorten lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä tarpeita (esim. fysio-, toiminta- ja puheterapia, neuropsykiatrinen valmennus, neuropsykologinen kuntoutus) tai kehitykseen liittyviä huolia.

Kuntoutustyöryhmät ovat moniammatillisia työryhmiä, joita ammattilaiset voivat myös konsultoida, mikäli lapsen tai nuoren tilanteeseen sopivaa apua ei näytä löytyvän tarjolla olevista palveluista. Työryhmät vastaavat vaativampien kuntoutussuunnitelmien perustana olevien arviointien koordinoimisesta ja toteuttamisesta sekä tarvittaessa kuntoutuksen ostopalveluiden myöntämisestä.

Perustason kuntoutustyöryhmät toimivat jokaisella perhekeskusalueella ja voivat myöntää ostopalveluita enintään 20 kertaa vuodessa. Tarvittaessa perustason kuntoutustyöryhmä voi ohjata asian keskitettyyn kuntoutustyöryhmään. Asian voi tuoda kuntoutustyöryhmän käsiteltäväksi lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kuntoutustyöntekijöiden kautta (puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit), psykologien tai kuntoutustyöryhmien sihteerien kautta.  Terapeuttien yhteystiedot löydät täältä.

Kuntoutustyöryhmien kokoontumisaikataulut löytyvät täältä.

Listalle tulevan asian tulee olla sihteerin tiedossa viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Perustason kuntoutustyöryhmät

Perhekeskus Etelätuuli
sihteeri Virpi Vikman, puhelin 044 403 5251
virpi.vikman(at)sata.fi    

Perhekeskus Lounatuuli
sihteeri Päivi Laakso, puhelin 044 701 8910
paivi.laakso(at)sata.fi

Perhekeskus Pohjatuuli
sihteeri Lotta Silmunmaa, puhelin 044 577 3363                                               lotta.silmunmaa(at)sata.fi

Perhekeskus Suvituuli
sihteeri Teija Laaksonen, puhelin 044 450 3141                                               teija.laaksonen(at)sata.fi

Keskitetty kuntoutustyöryhmä
sihteeri Lotta Silmunmaa, puhelin 044 577 3363                                           lotta.silmunmaa(at)sata.fi