Siirry sisältöön
Palvelu

Lasten kuntoutusryhmät

Lasten kuntoutustyöryhmät ovat moniammatillisia työryhmiä. Toistaiseksi työryhmät toimivat vielä aiempien käytäntöjen mukaisesti. Hyvinvointialueen kehitystyön edetessä kuntoutustyöryhmä pyritään järjestämään jokaiseen perhekeskukseen. Kuntoutustyöryhmiä voi konsultoida, kun halutaan laajempaa moniammatillista näkemystä kuntoutukseen ja/tai sen suunnitteluun. Työryhmät voivat myös suositella tai päättää mm. kuntoutuksen ostopalveluista tai jatkotutkimuksiin ohjaamisesta. Tällä hetkellä ryhmien toiminnassa on vielä alueellisia eroja.

Yhteyttä voi ottaa lasta tai nuorta hoitaneeseen terveydenhoitajaan tai erityistyöntekijään (esim. puhe-, fysio- tai toimintaterapeutti, psykologi).