Siirry sisältöön
Palvelu

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis- ja toimintakykyä, tuki- ja liikuntaelinten toimintaa ja asentoja sekä kokonaiskehitystä verrattuna ikätasoon. Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn paranemiseen ja/ tai ylläpysymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on myös ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen, lasta hoitavan/ tutkivan terveydenhuollon henkilöstön ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Lasten fysioterapiavastaanotolla käydään kerran tai usean käynnin palvelujaksona. Tarvittaessa fysioterapeutti tekee koti- tai päiväkotikäyntejä.

Lasten ja nuorten fysioterapiaan ohjaudutaan vielä toistaiseksi aiempien, kunnissa ja kuntayhtymissä käytössä olleiden käytänteiden mukaisesti.