Siirry sisältöön
Palvelu

Veteraanien palvelut

Satakunnan alueen veteraanipalvelujen järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueen veteraanitiimin yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt tekevät vuosittain palvelutarpeen arvioinnin oman alueensa veteraaneille ja sotainvalideille. Kotiin annettavat palvelut ja kuntoutus myönnetään sen mukaisesti.  

Veteraanien, sotainvalidien ja miinanraivaajien maksuttomat palvelut

Niiltä, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus,   

veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä asiakasmaksua seuraavista palveluista:  

 • hampaiden tarkastus, ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet (Asetus 9 §)  
 • sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkäripalvelu (ml. kiirevastaanotto)  
 • erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynti (ml. päivystyspoliklinikka)  
 • sarjassa annettavat hoidot  
 • kotona annettavat terveyspalvelut (ml. kotisairaanhoito)  
 • kotihoito ja kotipalvelu  
 • ateriapalvelu (kotiin kuljetettavat ateriat, kohderuokailu, lounassetelit)  
 • siivouspalvelu  
 • pyykkipalvelu  
 • turvapuhelin  
 • kauppapalvelu  
 • peseytymis-/saunapalvelu  
 • asiointi- ja saattajapalvelu  
 • päiväkeskuspalvelu  
 • jalkahoito  
 • apuvälineet, kodin pienet muutostyöt omaan vakituiseen asuntoon (tukikahvat, luiskat, kynnysten poistot)  
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu  
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito  
 • perhehoitolain mukainen pitkäaikainen perhehoito (pl. asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra ammatillisessa perhekodissa)  
 • osavuorokautinen perhehoito, kotiin annettava perhehoito 
 • sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen (pl. asumiseen liittyvät kustannukset mm. vuokra)  
 • lyhytaikaishoito 
 • terveydenhuoltolain 24 §:n mukainen lääkinnällinen kuntoutus  

Sotaleskien sekä veteraanien ja sotainvalidien leskien palvelusetelit  

Satakunnan hyvinvointialue myöntää 100 euron arvoisen palvelusetelin toiminta-alueensa sotaleskille sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien leskille.  

Palvelusetelin voi saada  

 • sotaleski, jonka puoliso on kaatunut Suomen sodissa 1939-1945.  
 • veteraanin leski, joka on ollut avioliitossa rintamasotilastunnuksen tai rintamatunnuksen omaavan miehen, tai rintamapalvelustunnuksen omaavan naisen kanssa, ja jonka puoliso on kuollut avioliiton voimassa ollessa.  
 • sotainvalidin leski, jonka puolisolla on Valtiokonttorin päätöksellä todettu vahinkonumeroperusteinen sodan aiheuttama ruumiinvamma tai sairaus, ja puoliso on kuollut avioliiton voimassa ollessa.  

Veteraanin ja sotainvalidin lesken statuksen edellytyksenä on, että avioliitto on solmittu vähintään kolme vuotta ennen veteraanin tai sotainvalidin kuolemaa, eikä leski ole avioitunut uudelleen.  

Palvelusetelin tarkoituksena on tukea lesken hyvinvointia. Palveluseteliä voi käyttää kotihoitoon, ateriapalveluun, pihatöihin, siivoukseen, kodin pieniin muutostöihin, kotisairaanhoitoon, jalkojenhoitoon ja fysioterapiaan. Palveluseteli käytetään yhden palveluntuottajan tarjoamaan palveluun. 

Vuoden 2023 palveluseteli on haettava 31.8.2023 mennessä ja se on käytettävä vuoden loppuun mennessä.

Asiointi ja yhteystiedot

Veteraanien ja sotainvalidien kotiin annettavien palvelut 

Pohjois-Satakunta p. 044 5773380
Pori YTA  p. 044 7016779
Rauma ja Eura p. 044 7072401
Kessote, Säkylä ja Huittinen p. 044 4325269

Veteraanien kuntoutus 

Pori YTA ja Pohjois-Satakunta p. 044 7013250
Eteläinen Satakunta p. 044 4503977