Siirry sisältöön
Palvelu

Kotona asumisen tukipalvelut 

Turvapalvelu

Akuutti vastuualue vastaa Satakunnan hyvinvointialueen turvapuhelinpalveluiden järjestämisestä. Turvapuhelinpalvelut yhtenäistetään hyvinvointialueella ainakin laitteiden ja hälytysten vastaanottamisen osalta vuoden 2024 aikana. 

Turvapuhelinhakemus ikääntyneiden palvelujen lomakkeissa

Apuvälinepalvelut

Apuvälineiden on tarkoitus helpottaa arkeasi. Niiden avulla pyritään siihen, että voit tehdä samoja asioita kuin muutkin ihmiset. Silloin hyvinvointisi lisääntyy.

Pääset apuvälinepalveluiden sivulle tästä

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät toimintakykynsä rajoitusten vuoksi pysty itse tai omaistensa avustamana valmistamaan tai hankkimaan aterioitaan ja joilla on ravitsemustilan heikkous tai terveydentilaan liittyvä erityisruokavalion tarve.   

Asiointipalvelu

Asiointipalvelulla tarkoitetaan kotiin annettavien palveluiden säännöllisille asiakkaille annettua kauppa-, apteekki- ja pankkiasiointiapua (vain laskujen vienti maksupalveluun).  Kauppa-asiointi järjestetään ensisijaisesti yksityisten kauppapalveluiden (verkko) kautta. Kotihoito avustaa tarvittaessa asiakasta kauppatilausten teossa.   

Vaatehuoltopalvelu

Pyykkihuolto järjestetään ensisijaisesti yksityisen pesulapalvelun kautta. Kotihoito neuvoo asiakasta pyykkipalveluiden hankinnassa.    

Peseytymispalvelu

Peseytymispalvelu voidaan myöntää, mikäli kodin pesu-/ saunatilat ovat puutteelliset tai vaaralliset ja kotona peseytyminen ei onnistu avustajankaan turvin. 

Kuntouttava päivätoiminta

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille. Kuntouttava päivätoiminta on tavoitteellista psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen tukemisen toimintaa osallistuen tai osallistaen joko osa- tai kokopäiväisesti. Etäkotihoidon ja videopuhelujen piirissä oleville asiakkaille voidaan tarjota kuntouttavaa päivätoimintaa myös kuva- ja videovälitteisesti etäyhteyksien avulla.   

Funteeraamo

Hyvinvointiteknologialainaamo Funteeraamossa on mahdollista päästä kokeilemaan helposti lähestyttäviä teknologioita, sovelluksia ja sisältöjä, sekä saada ohjausta niiden käyttöönoton helpottamiseksi.

Funteeraamon apuvälineet