Siirry sisältöön
Palvelu

Ikääntyneiden perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä hänen

  • Perhehoito on hoivan tai huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai ikääntyneen omassa kodissa.
  • Perhehoito on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa hyvinvointialue.
  • Perhehoidon tavoite ja toteutustavat on määritelty perhehoitolaissa (Perhehoitolaki 263/2015).
  • Valmennettu perhehoitaja tekee hyvinvointialueen kanssa toimeksiantosopimuksen.
  • Perhehoidon myöntäminen ikääntyneelle edellyttää palveluohjaajan tekemää palvelutarpeen arviota.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito tarjoaa kodinomaista asumispalvelua ja antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuuden kodinomaiseen hoivaan ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidossa ikäihmistä tuetaan osallistuminaan perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan, joka tukee hänen toimintakykyään ja edistää elämänlaatua. Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhekotiin perheen jäseneksi.

Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito

Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito tukee ikääntyneen kotona asumista ja omaishoitajuutta. Perhehoito voi olla säännöllistä jakso- tai päivähoitoa tai tarvittaessa myönnettävää perhehoitoa esim. akuuteissa tilanteissa. Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito on perhekodissa tapahtuvaa hoitoa.

Kotiin annettava perhehoito

Kotiin annettavaperhehoito tukee ikääntyneen kotona asumista ja omaishoitajuutta. Ikääntyneen kotona tapahtuva perhehoito mahdollistaa ikääntyneelle tutun ja turvallisen ympäristön.

Yhteystiedot:

Tarja Hagback 044 701 6601, tarja.hagback@sata.fi

Marja-Leena Kavasto 044 422 4425, marja-leena.kavasto@sata.fi

Kirsi Sarin 044 701 6040, kirsi.sarin@sata.fi

Satakunnan hyvinvointialueella etsitään perhehoidosta kiinnostuneita henkilöitä tai perheitä

Ryhtyisitkö ikääntyneiden perhehoitajaksi? Perhehoito tarjoaa joustavia mahdollisuuksia: voit toimia perhehoitajana omassa kodissasi, perhehoidettavan kotona tai sijaisena perhekodissa.

Perhehoitajalta ei edellytetä hoitoalan koulutusta, tärkeintä on olla valmiuksiltaan ja ominaisuuksiltaan hoivatyöhön sopiva. Perhehoitajana sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista sekä perhehoitajalle kuuluvat vapaapäivät. Kiinnostuitko?

Järjestämme perhehoidon ennakkovalmennuksia vuosittain Satakunnan hyvinvointialueella. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää ennakkovalmennuksesta ja perhehoidon mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Marja-Leena Kavasto 044 422 4425, marja-leena.kavasto@sata.fi

Kirsi Sarin 044 701 6040, kirsi.sarin@sata.fi

Hakemus ja linkkejä perhehoitajalle

Hakemus perhehoitajaksi

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon parhaaksi – Perhehoitoliitto(siirryt toiseen palveluun)

Animaatiovideo, jolla kerrotaan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä ja eri muodoista: https://www.youtube.com/watch?v=hFlbjiN_v-k(siirryt toiseen palveluun)