Siirry sisältöön
Palvelu

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat kuntoutuspalvelut

Ikääntyneiden palveluiden toimialueen kuntoutuspalvelut ovat tarkoitettuja ensisijaisesti niille yli 65- vuotiaille satakuntalaisille, jotka eivät käytä aikuisten terveyspalveluiden kuntoutuspalveluja. Ikääntyneiden kuntoutuspalveluja toteutetaan pääasiassa asiakkaan kotona sekä lyhytaikaishoidon yksiköissä. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin tuotetaan ohjauksellisesti fysioterapia- ja apuvälinepalveluita. Kuntoutuksen ammattilaiset (fysioterapeutit, kuntohoitajat, toimintaterapeutit) työskentelevät eri puolilla Satakuntaa. He tekevät moniammatillista yhteistyötä hoitohenkilöstöjen kanssa, tavoitteenaan kuntoutujan fyysisen omatoimisuuden edistäminen ja tukeminen.

Kotikuntoutuksella tuetaan asiakkaan omatoimisuutta arjen päivittäisissä toimissa, kun kotona selviytyminen on uhattuna. Kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentunteen parantaminen niin, että omassa kodissa voisi asua mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutus suunnataan erityisesti kuntouttavan arviointijakson asiakkaille, sairaalasta kotiutuville sekä lisääntyneen kotihoidon tarpeessa oleville asiakkaille.

Kotikuntoutus on asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa harjoittelemaan omassa tutussa ympäristössään arjen toimintoja moniammatillisella tuella ja asiakkaan tarvitsemalla ohjauksella. Kaikki asiakkaan kanssa toimivat ammattilaiset edistävät hänen kuntoutumistaan yhteisen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntoutuksen ammattilaisen arvio- ja ohjauskäyntiä voi pyytää matalalla kynnyksellä. Pyynnön voi tehdä asiakas itse, omainen / läheinen, lääkäri, fysioterapeutti tai muu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Ikääntyneen ei tarvitse olla minkään säännöllisen palvelun piirissä. Mikäli kotikuntoutus katsotaan tarpeelliseksi, jaksoon kuuluu alkuarviointi, tavoitteiden asettelu asiakkaan voimavarat huomioiden, kotikuntoutussuunnitelman teko ja toteutus, loppuarviointi sekä jatkosuunnitelman laatiminen.


Kotikuntoutusjakson aikana selvitetään esim. asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä, apuvälinetarvetta, asunnonmuutostöiden tarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia sekä harjoitellaan arkisia asioita, tehdään liikkumis- ja toimintakykyä parantavia harjoitteita, jotka painottuvat usein lihasvoima- ja tasapainoharjoitteisiin. Kotikuntoutusjakson kesto voi vaihdella tarpeen mukaan, kesto on keskimäärin 2-8 viikkoa.

Yksilöllisten kuntoutuspalveluiden lisäksi Satakunnan hyvinvointialueelle valmistellaan yhtenäisiä ryhmätoimintoja. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

Kuntoutuspalveluissa hyödynnetään teknologisia ratkaisuja, joten osa yksilö- ja ryhmävastaanotoista voidaan toteuttaa myös etänä teknologiaa hyödyntäen.

Yhteystiedot:

Alue 1 ja 2; pohjoinen alue (ent. Pori YTA ja Posa) esihenkilö Minna Rajala p. 044 7013250

Alue 3 ja 4; eteläinen alue (ent. Kessote, Rauma, Eura, Säkylä, Huittinen) esihenkilö Eeva-Kaisa Kuusisto p. 044 4503977

Paikkakuntakohtaiset yhteystiedot ja työntekijöiden vastuualueet :

Eura

Tulossa myöhemmin

Eurajoki

Mustonen Matti, fysioterapeutti, p. 044 3124284, perustason hoito-osasto ja kotikuntoutus TEKOJA-kotiutustiimi

Tunturivuori Annika, lähihoitaja, p. 044 4503857, TEKOJA- kotiutustiimi

Nyman Anette, fysioterapeutti, p. 044 4312729, kotikuntoutus ja lyhytaikaishoidon yksikkö Tammi

Saarinen Maarit, fysioterapeutti, p. 044 4503976, kotikuntoutus yhteisöllinen asuminen, lyhytaikaishoidon yksikkö Vaahtera, ympärivuorokautinen palveluasuminen Karpalo ja Suvanto

Vuoristo Maili, kuntohoitaja, geronomi, p. 044 3124358, kotikuntoutus, lyhytaikaishoidon yksikkö Tammi, elintapaohjaus ikäihmiset

Harjavalta

Hämäläinen Irma, fysioterapeutti, p. 044 4503259, TEKOJA- kotiutustiimi

Palonen Minna, lähihoitaja, p. 044 4325422, TEKOJA-kotiutustiimi

Kivimäki Ville, fysioterapeutti p. 044 4503193, kotikuntoutus

Mäkelä Mari, fysioterapeutti p. 044 4325283, lyhytaikaishoito Hopearanta

Huittinen

Haavisto Anu, fysioterapeutti, p. 044 7730217, kotikuntoutus

Kivipelto Ella, fysioterapeutti, p. 044 5604199, kotikuntoutus

Miika Jonna-Maria, toimintaterapeutti, p. 044 7728342, kotikuntoutus

Paunu Meiju, fysioterapeutti, p. 044 7728340, kotikuntoutus, lyhytaikaisosasto Annalassa

Jämijärvi

Jokimäki Sari, fysioterapeutti, p. 0406524389, kotikuntoutus Jämijärvi, Kankaanpää,Karvia

Kankaanpää

Ahde-Koponen Johanna, fysioterapeutti, p. 040 6524328, kotikuntoutus, lyhytaikaisosasto Mäntykalliokoti

Jokimäki Sari, fysioterapeutti, p. 0406524389, kotikuntoutus Jämijärvi, Kankaanpää,Karvia

Karvia

Jokimäki Sari, fysioterapeutti, p. 0406524389, kotikuntoutus Jämijärvi, Kankaanpää,Karvia

Kokemäki

Junnila Henna-Riikka, fysioterapeutti p. 040 4883909, lyhytaikaisosasto Vihtori, ympärivuorokautinen palveluasuminen Hilma. (Aarnio Niilo sijaisena)

Järvenpää Emmiina, fysioterapeutti p. 040 5781830, kotikuntoutus

Merikarvia

Kaipio Olli, fysioterapeutti, p. 044 7014512 kotikuntoutus tuotetaan aikuisten palveluiden kuntoutuspalvelujen fysioterapian kautta. Ympärivuorokautinen palveluasuminen Kiilarinne.

Nakkila

Luoma Katariina, fysioterapeutti, p. 044 4503989, kotikuntoutus

Rantakömi Nita, fysioterapeutti, p. 044 7475898, lyhytaikaishoito Ruskila, ympärivuorokautinen palveluasuminen palvelukeskus Hyppinki

Noormarkku

Jokela Sade-Maria, fysioterapeutti, p. 044 7011596, kotikuntoutus Ahlainen, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Mäntylinna, Snällintupa.

Välimäki Kirsi, fysioterapeutti, p. 044 7010374, kotikuntoutus Noormarkku; Söörmarkku, lyttylä.
Pohjois-Pori. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Mäntylinna, Snällintupa.

Välimäki Kirsi, fysioterapeutti, p. 044 7010374, kotikuntoutus Noormarkku, Pohjois-Pori. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Mäntykallio, Snällintupa.

Noormarkku lyhytaikaishoito; kuntoutuspalvelut p. 044 7010470

Kainulainen Elise, fysioterapeutti

Katajisto Jutta, fysioterapeutti

Miettinen Katariina, fysioterapeutti

Partanen Vesa, kuntohoitaja

Ranne Karoliina, fysioterapeutti

Rintala Emilia, fysioterapeutti

Pori

Välimäki Kirsi, fysioterapeutti, p. 044 7010374, kotikuntoutus Noormarkku; Söörmarkku. Pohjois-Pori. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Mäntylinna, Snällintupa.

Kuusisto-Lindfors Heidi, fysioterapeutti   p. 044 7016059, kotikuntoutus Keski-Pori, akuutti kotikeskus, Jokisuiston ympärivuorokautinen palveluasuminen

Willman Johanna, fysioterapeutti             p. 044 7013076, kotikuntoutus Keski-Pori, vammaispalveluiden Maantiekadun asumisyksiköt, ympärivuorokautinen palveluasuminen palvelutalo Palmu-Pori, , ryhmäkoti Puutarhakoti.

Keminkangas Hanna, fysioterapeutti       p. 0447015025, kotikuntoutus Länsi-Pori ja Keski-Pori, vammaispalveluiden Validia-talo, lyhytaikaishoito Kyläsaari.

Rantamäki Kirsi, fysioterapeutti               p.044 7018156, kotikuntoutus Länsi-Pori, ympärivuorokautisen palvelusumisen yksiköt Jokihelmi ja Jokiranta

Tarkkio Maria, fysioterapeutti                   p. 044 7016715, kotikuntoutus Länsi-Pori, lyhytaikaishoito palvelukoti Poppana, Mainiokoti Luoto, Rinnekoti Saarni

Saine Satu, fysioterapeutti                       p. 044 7018821, kotikuntoutus Lavia, Itä-Pori ja Ulvila, ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Puhurikoti ja Aleksin hovi (työskentelee myös aikuisten palveluiden kuntoutuspalveluissa)

Rosenlöw Linnea, fysioterapeutti             p. 044 7012386, kotiutustiimi

Valtanen Sini, fysioterapeutti                   p. 044 7012384, kotiutustiimi

Rauma

Hentonen Liisi, fysioterapeutti, p. 044 3779551, kotikuntoutus itäinen alue, Linnavuori ympärivuorokautinen palveluasuminen

Henriksson Maarit, fysioterapeutti, p. 044 4036191, kotiutustiimi

Keskinen Karoliina, fysioterapeutti, p. 044 4035387, kotikuntoutus läntinen alue, Kotikaari ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kyrö Katri, fysioterapeutti, p. 044 4032718, lyhytaikaishoito Kaunisjärvi

Laine Annica, fysioterapeutti, p. 044 4035372, kotikuntoutus pohjoinen alue

Pentikäinen Jessiina, fysioterapeutti, p. 044 7935512, lyhytaikaishoito Kaunisjärvi

Sippel Hanna, toimintaterapeutti, p. 044 4035386, kotikuntoutus kaikki alueet

Summanen Annukka, fysioterapeutti, p. 044 7935262, kotikuntoutus eteläinen alue, Mansikkapaikka ympärivuorokautinen palveluasuminen

Wilhelmsson Sinikka, fysioterapeutti, p. 040 1809741, vammaispalvelut, omaishoito, ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Rannikkokoti ja yksityiset ympärivuorokautisen palveluasumisenyksiköt

Siikainen

Jokela Sade-Maria, fysioterapeutti, p.044 7011596, kotikuntoutus Ahlainen, Noormarkku, Pomarkku, Siikainen

Säkylä

Peltonen Aino, fysioterapeutti                  p. 0444575387                           Perustason hoito-osasto ja lyhytaikaisosasto

Reiman Riina-Lotta, toimintaterapeutti    p. 0444575301                   kotikuntoutus

Ulvila

Saine Satu, fysioterapeutti                       p. 044 7018821, kotikuntoutus Lavia, Itä-Pori ja Ulvila, ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt Puhurikoti ja Aleksin hovi (Työskentelee jaetusti aikuisten ja ikäihmisten palveluiden kuntoutuspalveluissa)

Siekkinen Satu, fysioterapeutti                p. 044 7010555                  kotikuntoutus Ulvila ja Itä-Pori, ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Puhurikoti