Siirry sisältöön

Työkyvyn tuen palvelut

Työkyvyn tuen palvelut auttavat työtöntä henkilöä, jotta hänen olisi helpompi päästä töihin tai opiskelemaan.

Aluksi selvitetään työkyvyn haasteet. Sen jälkeen etsitään sopivat palvelut, jotta haasteet vähenevät. Tavoitteena on myös, että työtön henkilö oppii hyödyntämään omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan.

Tarjoamme seuraavia palveluita:

Työkyvyn arviointi ja tuki

Tehtävämme on arvioida työkykyäsi. Mietimme työkyvyn haasteita ja keinoja työkykysi parantamiseksi. Mukana on perusterveydenhuolto ja tarvittaessa erikoissairaanhoito. Arvioinnissa voivat olla mukana sinun tarpeidesi mukaan esimerkiksi

 • terveydenhoitaja
 • sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja
 • fysioterapeutti
 • psykiatrinen sairaanhoitaja
 • lääkäri.

Arvioinnin jälkeen tarjoamme sinulle sellaista hoitoa, kuntoutusta ja työkyvyn palveluita, joiden avulla pääset kohti työelämää. Saat myös

 • tukea ja apua hoitoon ja kuntoutukseen hakeutumisessa
 • tukea ja apua erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin hakeutumisessa
 • tietoa omasta terveydestäsi.

Voit saada lähetteen työkyvyn arviointiin TE-toimistosta tai työllisyyden kuntakokeilusta. Olet voinut saada ohjauksen palveluihimme myös esimerkiksi sosiaalihuollosta, terveysasemalta tai Kelasta.

Voit myös itse hakeutua työkyvyn arviointiin. Ota yhteyttä omaan TE-toimiston virkailijaasi, omaan sosiaalityöntekijääsi, oman terveysasemasi terveydenhoitajaan tai sairaanhoitajaan, ja keskustele tilanteestasi.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka perustuu työllistymistä edistävään suunnitelmaan. Suunnitelmaa ovat mukana laatimassa

 • TE-toimisto tai työllisyydenhoito
 • sosiaalihuollon ammattilainen
 • sinä itse.

Kuntouttava työtoiminta auttaa sinua kokemaan osallisuutta, hallitsemaan elämääsi, kuntoutumaan ja edistämään työllistymistäsi.

Voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan suunnitelmaasi kirjatussa laajuudessa. Työtoimintaa on vähintään 4 tuntia päivässä ja päiviä voi olla 1-4 viikossa. Sovimme kanssasi myös työtoimintapaikan ja työtehtävät erikseen tavoitteidesi mukaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestävät esimerkiksi hyvinvointialue, kunnat ja yhdistykset.

Kuntouttava työtoiminta ei ole palkkatyötä. Toimeentulosi muodostuu työttömyysetuudesta tai toimintarahasta. Saat kulukorvausta niiltä päiviltä, kun osallistut työtoimintaan. Lisäksi voit harkinnan perusteella saada tukea matkakuluihin.

Jos kuntouttava työtoiminta sopii tilanteeseesi tai haluat kuulla lisää, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai omaan virkailijaasi TE-toimistossa tai työllisyydenhoidossa. Ammattilainen pyytää tarvittaessa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan mukaan pohtimaan tilannettasi ja millaisia palveluita tarvitset.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, TYP

Lyhenne TYP tulee sanoista Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. TYP on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat monia palveluita yhdessä, ennen kuin työhön pääsy on mahdollista. Näitä palveluita ovat esimerkiksi

 • työllistymispalvelut
 • sosiaalipalvelut
 • terveyspalvelut
 • kuntoutuspalvelut.

Lisäksi asiakkaaksi pääsylle on muitakin vaatimuksia:

 • Jos olet alle 25-vuotias, sinun pitää olla ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 6 kuukautta.
 • Jos olet yli 25-vuotias, sinun pitää olla ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 1 vuosi. Toinen vaihtoehto on, että olet saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

TYPissä sinulla on aluksi kartoitusjakso, joka kestää korkeintaan 3 kuukautta. Sen aikana arvioidaan, millaisia palveluita tarvitset ja laaditaan työllistymissuunnitelma. Arviota ja suunnitelmaa ovat mukana tekemässä:

 • sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja
 • terveydenhoitaja
 • työvoima-asiantuntija
 • Kelan kuntoutusasiantuntija
 • sinä itse.

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan niistä palveluista, jotka tukevat työllistymistäsi:

 • TE-toimisto voi tarjota sinulle työllistymistä edistäviä palveluita.
 • Sosiaalitoimen palveluista voit saada esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa tai muita sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.
 • Terveydenhuollossa voidaan tehdä arviota työkyvystäsi.
 • Kelan kautta voit saada esimerkiksi lääkinnällistä tai ammatillista kuntoutusta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä omaan virkailijaasi TE-toimistossa. Voitte yhdessä tarkistaa, täyttyvätkö vaatimukset TYP-asiakkaaksi pääsyyn.

TYP on yhteispalvelu, jossa ovat mukana hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, TE-toimisto tai kuntakokeilu ja Kela.