Siirry sisältöön
Palvelu

Taloudellisen tuen palvelut

Taloudellisen tuen palveluihin kuuluvat:

 • Sosiaalinen luototus
 • Välitystilipalvelu
 • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä sekä ylivelkaantumista ja sitä myönnetään harkinnalla sosiaalisin perustein. Tavoitteena on myös kannustaa ja tukea itsenäisessä taloudellisessa selviytymisessä ja arjessa pärjäämisessä.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Satakunnan hyvinvointialueen asukkaille, jotka eivät saa kohtuuhintaista lainaa muualta.

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää säännöllisiä tuloja, esimerkiksi palkka- tai eläketuloja, jotka riittävät luoton takaisinmaksuun. Luoton myöntämisessä arvioidaan talouden todelliset tulot ja menot kuukaudessa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi ulosottovelkaan, velkojen yhdistämiseen velkakierteen pysäyttämiseksi ja talouden hallintaan saamiseksi, kuntoutumisen tai työllisyyden edistämiseen, kodin hankintoihin tai asumisen turvaamiseen.

Sosiaalisen luoton myöntämisessä mahdollinen ulosottovelka sekä muut korkeakorkoiset lainat, velat ja osamaksut ovat aina ensisijaisia.

Luottoa voidaan myöntää 200–5000 euroa, ja takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta. Luotosta peritään korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa. Muita luottokustannuksia ei peritä. Sosiaalinen luotto on verrattavissa pankkilainaan takaisinmaksuehtoineen, mutta korko on pankkilainaa edullisempi.

Mikäli harkitset sosiaalisen luoton hakemista, ole yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse niin kartoitetaan mahdollisuuksiasi sosiaalisen luoton hakemiseen.

Laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille, mutta maksukykyisille Satakunnan hyvinvointialueen asukkaille, jotka eivät saa muuta luottoa kohtuullisin ehdoin. Syynä tähän voi olla esimerkiksi maksuhäiriömerkintä tai vakuuksien puuttuminen.

Luoton saamisen edellytyksiä

Luottoa voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Maksukyvyn tulee riittää luoton takaisinmaksuun. Maksukykyä arvioidaan maksuvaralaskelman avulla, johon eritellään kaikki talouden todelliset, säännölliset tulot ja menot. Laskelmassa huomioidaan menona myös välttämättömät elinkustannukset Kelan perustoimeentulotuen perusosan määrän mukaisesti.
 • Taloudellisen tilanteen tulee olla vakiintunut eli esimerkiksi velkaantuminen on päättynyt.
 • Sosiaalisen luoton myöntämisessä mahdollinen ulosottovelka sekä muut korkeakorkoiset lainat, velat ja osamaksut ovat aina ensisijaisia ja näiden tulee olla yhteissummaltaan alle 5 000 euroa. Jos joku velka jää sosiaalisen luoton ulkopuolelle, pitää maksuvaralaskelman mukaan hakijan tulot riittää myös tämän lainan lyhentämiseen sosiaalisen luoton takaisinmaksun lisäksi.
 • Kaikki luoton hakemiseen vaadittavat liitteet on toimitettu kohtuullisessa ajassa.
 • Luoton tarve on perusteltu ja sen arvioidaan parantavan asiakkaan tilannetta.

Millaisissa tilanteissa sosiaalista luottoa myönnetään?

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi:

 • talouden hallintaan saamiseen, talouden tasapainottamiseen
 • velkakierteen katkaisemiseen, lainojen ja velkojen järjestelemiseen
 • ulosottovelkaan
 • välttämättömiin hankintoihin (esimerkiksi pyykinpesukone, silmälasit, hammasproteesit)
 • kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen 
 • asumisen turvaamiseen (esimerkiksi takuuvuokrat ja vuokrarästit)
 • sosiaalisen kriisin ylittämiseen 

Missä tilanteissa sosiaalista luottoa ei myönnetä?

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

 • lainan tarve on yli 5000 euroa
 • käytettävissä olevat tulot eivät riitä luoton hoitamiseen
 • hakija voi saada kohtuuehtoista luottoa normaaleilta lainamarkkinoilta
 • hakija pystyy kohtuullisessa ajassa säästämään tarvitsemansa lainan määrän
 • hakija ei ole tulojen tai omaisuuden perusteella pienituloinen
 • tulo- ja menotilanne on vakiintumaton
 • hakijalla on realisoitavaa, perusturvaan kuulumatonta omaisuutta
 • hakijalla on voimassa oleva velkajärjestely tai Takuusäätiön järjestelylaina
 • elämäntilanne ei ole riittävän vakiintunut (esimerkiksi akuutti peli- tai päihderiippuvuus, ei vakinaista asuntoa)
 • hakija on muuttamassa pois hyvinvointialueelta (esimerkiksi takuuvuokraan)
 • tarkoitus on rahoittaa yritystoimintaa. Sosiaalista luottoa voidaan kuitenkin harkinnan mukaan myöntää yrittäjän henkilökohtaisen talouden hallintaan.

Sosiaalisen luoton hakeminen

Sosiaalisen luoton hakeminen käynnistyy soittamalla sosiaalisen luoton palvelunumeroon. Vaihtoehtona on myös laittaa sähköpostilla yhteydenottopyyntö.

Puhelussa tehdään alkuarviota hakijan tilanteesta, lainan tarpeesta ja palvelun soveltuvuudesta. Mikäli alkuarvion perusteella täyttyvät edellytykset tarkempaan selvittelyyn sosiaalisen luoton mahdollisuudesta, välitetään hakijan yhteystiedot sosiaalisen luoton työntekijälle. Tämä ottaa puhelimitse yhteyttä ja hakijan kanssa jatketaan tarkempaa kartoitusta muun muassa säännöllisistä tuloista ja menoista sekä veloista. Myös samassa taloudessa asuvan puolison tulot ja menot huomioidaan maksuvaralaskelmassa. Mikäli sosiaalinen luotto vaikuttaa alustavasti mahdolliselta, postitetaan hakemus täyttöohjeineen hakijalle ja kerrotaan sosiaalisen luoton prosessin etenemisestä. Kun hakemus liitteineen on palautunut työntekijälle, jatketaan yhdessä muun muassa maksuvaran, taloudenhallinnan ja kulutuskäyttäytymisen selvittelyä. Erityisen tärkeää on kattavasti selvittää kaikki mahdolliset velat.

Sosiaalisen luoton prosessin pituus vaihtelee asiakas- ja tilannekohtaisesti. Pääsääntöisesti käsittely kestää 1–3 kuukautta.

Neuvontapuhelin

Sosiaalisen luoton neuvontapuhelin on auki joka arkipäivä kello 9.00-10.00. Numero on 044 450 3398. Sähköposti: vastaamo@sata.fi

Välitystilipalvelu

Mikäli sinulla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioiden hoitamisessa, voit saada apua välitystilipalvelusta.  

Välitystilipalvelussa sitoudut vapaaehtoisesti ohjaamaan tulosi hyvinvointialueen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan päivittäiset menosi ja raha-asiasi yhdessä sovitun mukaisesti kuten esimerkiksi vuokra ja sähkölasku. Jäljelle jäävät varat ohjataan omalle pankkitilillesi. 

Välitystilipalvelussa on kyse sinun ja hyvinvointialueen yhteisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Välitystilipalvelu päättyy, kun siihen ei ole enää tarvetta tai kun haluat lopettaa palvelun. Välitystilipalvelussa et ole holhouksen alainen tai yleisen edunvalvonnan piirissä.  

Välitystilipalveluun hakeudutaan ottamalla ensin yhteys oman alueen sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan. 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Ennen perustoimeentulotuen hakemista sinun pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, hyvinvointialue voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

Täydentävä toimeentulotuki 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityistä tarpeita ja muita näihin verrattavia tilanteita.  

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää myös hautausavustuksena.

Ehkäisevä toimeentulotuki 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Hyvinvointialue myöntää tukea harkintansa mukaan.  

Miten toimin? 

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen hyvinvointialueen käsiteltäväksi. 

Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta. 

Kiireelliset tilanteet 

Jos tarvitset elämäntilanteesi vuoksi kiireellisesti perustoimeentulotukea, ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun 020 692 207 tai käy Kelan palvelupisteessä. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi häätöuhka tai kiireellinen lääketarve sairaalasta kotiutuessasi. Kela arvioi kanssasi, onko tuen tarpeesi kiireellinen. Jos hakemuksesi arvioidaan kiireelliseksi, se ratkaistaan samana tai seuraavana arkipäivänä sen saapumisesta. Jos tarvitset toimeentulotukea Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, hyvinvointialue voi harkintansa mukaan myöntää sinulle ehkäisevää tukea ennen kuin olet saanut Kelasta perustoimeentulotukipäätöksen.  

Hautausavustus 

Ensisijaisesti hautauskulut tulee maksaa vainajan pankkitililtä tai kuolinpesästä. Voit hakea täydentävää toimeentulotukea hautaukseen, jos kuolinpesässä ei ole varoja hautauskuluihin. 

Voit hakea tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin hautauskustannuksiin, joita ovat esimerkiksi edullisin arkku ja uurna, arkkuun huolto, yksi kuljetus hyvinvointialueella sekä seurakunnan perimät välttämättömät kustannukset. Hyvinvointialue myöntää tukea pakollisiin hautauskustannuksiin kokonaan tai osittain kirjallisen hakemuksen perusteella. Tukea ei voi hakea suullisesti.  

Suosittelemme, että olet yhteydessä puhelinneuvontaamme ennen tuen hakemista tai hautauksen tilaamista, jotta voimme neuvoa sinua hakuprosessissa. 

Tietoa hautausavustuksen hakemisesta aikuisten sosiaalityön neuvontapuhelimesta 044 701 6202. Palvelemme puhelimitse maanantaisin ja perjantaisin kello 12.00-14.00.

Yhteystiedot

Aikuisten sosiaalipalveluiden neuvontapuhelin on auki maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina kello 12.00-14.00. Numero on 044 701 6202. Sähköposti: vastaamo@sata.fi

Sosiaalisen luoton neuvontapuhelin on auki joka arkipäivä kello 9.00-10.00. Numero on 044 450 3398. Sähköposti: vastaamo@sata.fi