Siirry sisältöön
Palvelu

Taloudellisen tuen palvelut

Taloudellisen tuen neuvontapuhelimen aukioloajat muuttuvat maalis-huhtikuussa

Muutoksia taloudellisen tuen palveluiden palveluaikoihin Teljäntorilla

Taloudellisen tuen palveluihin kuuluvat:

  • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
  • Välitystilipalvelu
  • Sosiaalinen luototus.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Ennen perustoimeentulotuen hakemista sinun pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, hyvinvointialue voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

Täydentävä toimeentulotuki 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityistä tarpeita ja muita näihin verrattavia tilanteita.  

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää myös hautausavustuksena.

Ehkäisevä toimeentulotuki 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Hyvinvointialue myöntää tukea harkintansa mukaan.  

Miten toimin? 

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Voit ilmoittaa samassa hakemuksessa, jos sinulla on muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi liitteineen hyvinvointialueen käsiteltäväksi. 

Jos sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta. 

Kiireelliset tilanteet 

Jos tarvitset elämäntilanteesi vuoksi kiireellisesti perustoimeentulotukea, ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun 020 692 207 tai käy Kelan palvelupisteessä. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi häätöuhka tai kiireellinen lääketarve sairaalasta kotiutuessasi. Kela arvioi kanssasi, onko tuen tarpeesi kiireellinen. Jos hakemuksesi arvioidaan kiireelliseksi, se ratkaistaan samana tai seuraavana arkipäivänä sen saapumisesta. Jos tarvitset toimeentulotukea Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, hyvinvointialue voi harkintansa mukaan myöntää sinulle ehkäisevää tukea ennen kuin olet saanut Kelasta perustoimeentulotukipäätöksen.  

Hautausavustus 

Ensisijaisesti hautauskulut tulee maksaa vainajan pankkitililtä tai kuolinpesästä. Voit hakea täydentävää toimeentulotukea hautaukseen, jos kuolinpesässä ei ole varoja hautauskuluihin. 

Voit hakea tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin hautauskustannuksiin, joita ovat esimerkiksi edullisin arkku ja uurna, arkkuun huolto, yksi kuljetus hyvinvointialueella sekä seurakunnan perimät välttämättömät kustannukset. Hyvinvointialue myöntää tukea pakollisiin hautauskustannuksiin kokonaan tai osittain kirjallisen hakemuksen perusteella. Tukea ei voi hakea suullisesti.  

Suosittelemme, että olet yhteydessä puhelinneuvontaamme ennen tuen hakemista tai hautauksen tilaamista, jotta voimme neuvoa sinua hakuprosessissa. 

Tietoa hautausavustuksen hakemisesta aikuisten sosiaalityön neuvontapuhelimesta 044 701 6202. Palvelemme helmikuun ajan maanantaista perjantaihin kello 9.00-12.00. Maaliskuussa palvelemme maanantaina ja perjantaina kello 12.00-14.00 ja tiistaina ja torstaina kello 9.00-12.00.

Välitystilipalvelu 

Mikäli sinulla on toistuvasti vakavia ongelmia raha-asioiden hoitamisessa, voit saada apua välitystilipalvelusta.  

Välitystilipalvelussa sitoudut vapaaehtoisesti ohjaamaan tulosi hyvinvointialueen hallinnassa olevalle tilille. Tililtä hoidetaan päivittäiset menosi ja raha-asiasi yhdessä sovitun mukaisesti kuten esimerkiksi vuokra ja sähkölasku. Jäljelle jäävät varat ohjataan omalle pankkitilillesi. 

Välitystilipalvelussa on kyse sinun ja hyvinvointialueen yhteisestä sopimuksesta raha-asioiden hoidossa. Välitystilipalvelu päättyy, kun siihen ei ole enää tarvetta tai kun haluat lopettaa palvelun. Välitystilipalvelussa et ole holhouksen alainen tai yleisen edunvalvonnan piirissä.  

Välitystilipalveluun hakeudutaan ottamalla ensin yhteys oman alueen sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan. 

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, joka on verrattavissa pankkilainaan takaisinmaksuehtoineen. Sosiaalisessa luotossa lainan korko on pankkilainaa edullisempi.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää 200–5000 euroa, ja takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta. Luotosta peritään korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa, mutta muita luottokustannuksia ei peritä.

Luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille, jotka eivät saa kohtuuhintaista lainaa muualta. Syynä voi olla esimerkiksi maksuhäiriömerkintä tai vakuuksien puuttuminen. Sosiaalisen luoton tavoitteena on kannustaa ja luoda edellytyksiä itsenäiselle ja omatoimiselle selviytymiselle. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää säännöllisiä tuloja, esimerkiksi palkka- tai eläketuloja, jotka riittävät luoton takaisinmaksuun. Luoton myöntämisessä arvioidaan talouden todelliset tulot ja menot kuukaudessa.

Sosiaalisen luoton tavoitteena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä, ylivelkaantumista ja tukea itsenäiseen taloudelliseen selviytymiseen. Syitä sosiaalisen luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi ulosottovelka, velkakierteen pysäyttäminen, talouden saaminen hallintaan, kuntoutumisen tai työllisyyden edistäminen, kodin hankinnat tai asumisen turvaaminen.

Sosiaalisen luoton myöntämisessä mahdollinen ulosottovelka sekä muut korkeakorkoiset lainat, velat ja osamaksut ovat aina ensisijaisia, joten näiden kokonaismäärän tulee olla alle 5000 euroa. Hakijan taloudellisen tilanteen tulee olla vakiintunut eli esimerkiksi velkaantuminen on päättynyt. Sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen eikä henkilöille, joilla on yksityishenkilön velkajärjestely tai Takuusäätiön järjestelylaina.

Sosiaalisen luoton asiakkaalla on mahdollisuus saada talousasioissa ohjausta ja neuvontaa koko luoton takaisinmaksun ajan.

Lisätietoja sosiaalisesta luotosta ja hakumenettelystä

Aikuisten sosiaalipalveluiden neuvontapuhelin 044 701 6202. Palvelemme helmikuun ajan maanantaista perjantaihin kello 9.00-12.00. Maaliskuussa palvelemme maanantaina ja perjantaina kello 12.00-14.00 ja tiistaina ja torstaina kello 9.00-12.00.
Sähköposti: vastaamo@sata.fi