Siirry sisältöön

Palvelusetelit Satakunnan hyvinvointialueella   

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueella on palveluita, joita voidaan tuottaa myös palveluseteliä hyödyntäen. Palveluseteli-palvelu on yksi tapa järjestää hyvinvointialueen lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palveluseteliä käytetään vaihtoehtona Satakunnan hyvinvointialueen itse tai ostopalveluna tuottamille palveluille. Satakunnan hyvinvointialue arvioi asiakkaan palvelutarpeen, määrittelee palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat. 

Palveluseteliä käyttävällä asiakkaalla on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa hyvinvointialueen hyväksymä palveluntuottaja. Palveluntuottajalla tarkoitetaan yksityistä palveluntuottajaa, joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa tai yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset.  

Miten palvelusetelin arvo määräytyy? 

Palvelusetelien arvot määräytyvät hankittavan palvelun ja laajan taustavertailun kautta, missä on kartoitettu aiempien järjestäjäorganisaatioiden (kunnat, kuntayhtymät) käyttämiä palveluseteliarvoja. Ne vastaavat pääosin Satakunnassa aiemminkin käytössä ollutta tasoa.

Eri hyvinvointialueet voivat siis hankkia palveluita palveluseteliä käyttäen hyvin eri tasoisesti riippuen alueen tuottajista ja oman toiminnan laajuudesta. 

Hyvinvointialueilla käytetään palveluseteliä vaihtelevasti, joten vertailu on haasteellista, koska hankittavien palveluiden sisältö saattaa merkittävästi erota toisistaan.  

Jokaisen palveluseteli-palvelun taustalle on laadittu tarkka palvelun sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan asema, palveluntuottajan velvoitteet sekä palveluseteli-toiminnan muut ohjeet.   

Hyvinvointialueen tulee tuottaa palvelut asukkailleen yhdenvertaisesti. Satakunnan hyvinvointialueella valmistellaan yhteisen palveluseteli-järjestelmän käyttöönottoa ja siihen asti yrittäjät käyttävät olemassa olevia järjestelmiä. Samoin palvelusetelien taustana toimivat sääntökirjat yhtenäistyvät helmikuun 2023 aikana. 

Palveluseteli tukee osaltaan myös alueen elinkeino- ja yritystoimintaa.