Siirry sisältöön

Palkkaharmonisaatiosuunnitelma, omavalvontaohjelman raportti ja taloudellinen tilanne keskustelussa aluehallituksessa

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi Sata-alueen palkkaharmonisointisuunnitelman, jonka tavoitteena on vähentää saman vaativuustason tehtävien eriarvoisuutta sekä parantaa työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Tarkoituksena on ohjata ja aikatauluttaa harmonisointia asteittain ja suunnitelmallisesti. Palkkaharmonisointityö toteutuu yhteistoiminnallisesti.

Palkkaharmonisointisuunnitelmassa huomioidaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä pelastusalan erityispiirteet, kuten koulutuksen- ja osaamisen vaatimukset, työn kuormittavuus, työn vastuualueet, vastuun vaikutukset ja ammattitaidon vaatimukset.

Virka- ja työehtosopimusten avulla tapahtuu palkkaharmonisointia. Valtakunnalliset virka- ja työehtosopimuskirjaukset vaikuttavat kokonaisuuteen. Harmonisoinnilla on vaikutusta työllisyyteen, henkilöstön saatavuuteen ja pitovoimaan, inflaatioon, talouskasvuun sekä kilpailukykyyn.

Omavalvontaohjelman raportti tammi-huhtikuulta 2024

Omavalvontaraportissa esitetään Sata-alueen onnistuminen palveluiden järjestämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuutta on arvioitu lakisääteisten hoitoon ja palveluihin pääsyn seurantatiedoilla.

  • Saatavuus on toteutunut 99,7 % toimeentulotuen käsittelyssä.
  • Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi aloitettiin lakisääteisessä määräajassa 85 % tapauksista.
  • Lastensuojelun 94,4 % palvelutarpeen arvioinneista valmistui lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa.
  • Iäkkäiden palvelutarpeen arviointi aloitettiin seitsemän vuorokauden kuluessa 94 % tapauksista.
  • Perusterveydenhuollossa hoitotakuun piiriin kuuluvien avosairaanhoidon sairaanhoidollisten käyntien %-osuus oli noin 94 %.
  • Erikoissairaanhoidossa yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneiden osuus oli 8,5 %.

Pelastuslaitoksen toiminnalliset tulostavoitteet saavutettiin. Organisaatiomuutos on tehostanut toimintaa selkiyttämällä vastuita ja velvollisuuksia, mikä osaltaan selittää omavalvonnan positiivisia tuloksia.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumailmoituksia on tehty seurantajaksolla 4 150 kappaletta. Tulevaisuudessa pyritään lisäämään läheltä piti –ilmoituksia, mikä kehittää asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työturvallisuuden prosesseja. Tietosuojavaltuutetulle on tehty seuranta-ajanjaksolla 24 ilmoitusta.

Hyvinvointialueelle ostostoppi

Satakunnan hyvinvointialueen tammi-huhtikuun tuloslaskelma osoittaa noin 8,3 Me alijäämää. Tilinpäätösennuste vuoden 2024 tuloksesta on laadittu ja se on alijäämäinen 69,3 Me. Toimintatuotot ovat toteutuneet 31,7 % ja toimintakulut 32,3 % mukaisesti. Henkilöstökuluja tulee nostamaan työehtosopimusten mukaiset korotukset kesäkuusta ja lokakuusta 2024 alkaen.

Talousarvio tulee ylittymään palveluiden ostoissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä hoitotarvikeostot ovat toteutuneet yli talousarvion tasaisen toteuman. Tästä syystä Sata-alue on käynnistänyt 1.6. alkaen loppuvuodelle ajoittuvan toimintakulujen hillitsemisen tähtäävän ostostopin. Kaikkien hyvinvointialueen yksiköiden tulee arvioida kaikki hankintansa ja vain ehdottoman välttämättömät materiaali- ja palveluhankinnan ostot tehdään. Palveluiden ostot selvitetään ja ratkaisuja etsitään ylitysten osalta.

Sata-alueen pitkäaikainen talousarviolainatarjous Länsi-Suomen Osuuspankin tarjoamana (10 000 000 euroa, laina-aika on 10 vuotta) hyväksyttiin kokonaistaloudellisesti edullisimpana.