Siirry sisältöön

Meri-Porin paloasema on meripelastus- ja öljyntorjuntavalmiudessa  

Uutinen

Meri-Porin paloaseman henkilöstö on koulutettu merellisten pelastustehtävien ja öljyntorjunnan menetelmiin ja käytäntöihin. Paloaseman yhteyteen kuuluu Hilskan saaressa sijaitseva veneasema, jonne on sijoitettu viisi öljyntorjunnassa ja merellisissä pelastustehtävissä käytettävää öljyntorjunta-alusta. 

− Teemme öljyntorjuntavalmiudessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden, kuten merivartioston, ympäristöviranomaisten ja öljyntuotteita varastoivien yritysten, kanssa. Yhdessä me muodostamme toimivan verkoston öljyvahinkojen torjuntaan ja ympäristön suojelemiseen, kertoo Satakunnan pelastuslaitoksen tekninen päällikkö Markku Rintala. – Merellä tapahtuvan öljyvahingon torjunta edellyttää nopeaa ja tehokasta öljyn leviämisen rajoittamista, sillä öljyvahingot voivat aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja ja vaikuttaa merkittävästi rannikon ekosysteemiin, eläimiin ja myös ihmisten terveyteen ja talouteen. 

Merellisen pelastustoiminnan ohella paloasema hoitaa myös kaikki muut pelastustoimelle kuuluvat hätätilannetehtävät kuten tulipalot, liikenneonnettomuudet ja pelastustehtävät. Lisäksi paloasema tekee yhteistyötä alueen teollisuuslaitosten ja asukkaiden kanssa ennaltaehkäisevää työtä vaaratilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. 

Paloasema on valmistunut 2018 ja se sijaitsee Kaanaan kaupunginosassa, lähellä Yyterin uimarantaa. Paloaseman henkilöstö koostuu pelastajista, ensihoitajista ja esihenkilöistä. Paloasemalla on öljyntorjunta-alusten lisäksi käytössä pelastustoimintaan kuuluva peruskalusto kuten paloauto, nosturiauto, ambulanssi ja mönkijä. Pelastuslaitoksen raskaampi öljyntorjunnan aluskalusto on pääsääntöisesti sijoitettu Rauman ja Meri-Porin asemille.