Siirry sisältöön

Lyhytaikaishoidon yksiköiden muutos arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi (ARVI)

Uutinen

Ikääntynein palveluiden toimialueella kotona asumista tukevissa palveluissa lyhytaikaisyksiköt muuttuivat 1.1.2024 alkaen arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi eli Arveiksi. Yhteystiedot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta Arvi Harjavaltaa, jonka muutosta uusin tiloihin tiedotetaan kuluvan kuukauden aikana tarkemmin. 

Arvi-yksiköiden toimintatapoja on yhtenäistetty ja kehittämistyö jatkuu. Tavoitteena on lisätä asiakaspaikkamääriä siten, että paikkoja riittää sekä kotona asumisen ja omaishoidon tueksi, mutta myös jatkokuntoutus sairaalahoidon jälkeen voidaan turvata. Tavoitteena on, että jatkossa koko hyvinvointialueella noudatetaan käytäntöä, että asiakkaan palvelutarpeen arviointia ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta ei tehdä lähtökohtaisesti sairaalassa, vaan asiakkaan kuntoutumiselle annetaan aikaa vielä akuutin sairaalajakson jälkeen.  

Ympärivuorokautista lyhytaikaista kuntouttavaa arviointijaksoa voi tarvita silloin, kun iäkkään toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että toimintakyvyn riittävyyttä ja turvallisuuttaa kotona asumiseen on tarpeen arvioida. Jaksoille voidaan tulla joko suoraan sairaalasta, akuuteissa kriisitilanteissa tai palvelutarpeen arvioinnin kautta ohjattuna. Lyhytaikainen arviointi- ja kuntoutusjakson myöntämien perustuu aina tarpeeseen. Palvelua voidaan myöntää myös omaishoidettaville omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien mahdollistamiseksi ja myös omaistaan ilman omaishoidon tukea hoitavien jaksamisen tukemiseksi.   

Arviointi- ja kuntoutusyksiköissä jaksot ovat ajallisesti rajattu ja suunniteltu. Jakson aikana arvioidaan ja tuetaan asiakkaan toimintakykyä sekä kotona pärjäämistä sekä kannustetaan asiakasta omatoimisuuteen. Jakson tavoitteena on iäkkään palaaminen turvallisesti omaan kotiinsa. 

Kuntoutus- ja arviointijaksolle hakeudutaan aina asiakasohjauksen kautta. 

Arviointiyksiköt 1.1.2024 alkaen: 

  • Arvi Kankaanpää (ent. Mäntykalliokoti) 
  • Arvi Eurajoki (ent. Tammi ja Vaahtera) 
  • Arvi Säkylä 
  • Arvi Kokemäki (ent. Vihtori) 
  • Arvi Harjavalta (toiminta toistaiseksi fyysisesti Nakkilassa) (ent. Aamunkajo) 
  • Arvi Nakkila  (Ruskila) 
  • Arvi Noormarkku 
  • Arvi Kyläsaari  
  • Arvi Pori (ent. Poppana) 
  • Arvi Rauma (ent. Kaunisjärvi)