Siirry sisältöön

Lääkeannostelurobotista vapautta ja turvaa kotona asuville

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä noin 230 lääkeannostelurobottia, jotka tuovat helpotusta ikääntyneiden, heidän omaistensa sekä hoitajien arkeen. Laite tukee olemassaolollaan asiakkaan omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja kotona pärjäämistä.

– Kotihoidossa aamut ovat perinteisesti työarjen ruuhkahuippuja, koska monet lääkkeet otetaan aamuisin. Lääkeannostelurobotin käyttö muun muassa helpottaa painetta hoitotyön ruuhkahuipuista; työt voidaan suunnitella joustavasti ja käyntejä voidaan siirtää pois aamun kiireisimmiltä tunneilta, kertoo digi- ja tukipalveluiden päällikkö Karoliina Äikäs ikääntyneiden palveluista.

Robotti hälyttää apua, jos lääke jää ottamatta

Asiakkaiden ja henkilökunnan kokemukset ovat robotista olleet positiivisia. Monet asiakkaat iloitsevat, että heillekin kehitetään ja tarjotaan arkea helpottavaa teknologiaa. Lääkeannostelurobotit ovat hyvä esimerkki onnistuneesta kehityksestä. Se tuo turvaa, mutta ei sido asiakasta väärällä tavalla. Jos asiakas on lähdössä harrastuksiin tai matkalle, hoitajan avulla lääkeannostelurobotti ohjelmoidaan antamaan lääkkeet mukaan, mikä lisää asiakkaan kokemaa itsenäisyyttä

Lääkeannostelurobotit ovat turvallisia käyttää, sillä automaatti antaa vain tarkoitetun annoksen. Väärinkäytöksen mahdollisuus on näin ollen vähäinen. Lääkkeen ottamiseen robotti ohjaa sekä ääniopastein merkkiäänellä ja puheella että merkkivalolla ja laitteen näytöllä olevalla opastuksella.

Asiakkaalla on kolme tuntia aikaa ottaa lääke. Jos lääkettä ei oteta useammasta ääni-ilmoituksesta huolimatta, siitä lähtee ilmoitus kotihoidon tiimille. Hoitaja pystyy silloin reagoimaan tilanteeseen heti soittamalla asiakkaalle tai tekemällä kotikäynnin. Syy, miksi lääkettä ei oteta, voi olla esimerkiksi asiakkaan kaatuminen.  

– Kun automaatista tulee ilmoitus kotihoitoon, siihen reagoidaan välittömästi ja tarvittaessa tehdään asiakkaalle kotikäynti. Muutoin hän saattaisi joutua odottamaan hoitajaa seuraavaan suunniteltuun käyntiin saakka.   

Myönteistä palautetta alun uteliaisuuden jälkeen

Lääkeannostelurobottien ansiosta hoitajan käynnillä voidaan keskittyä enemmän esimerkiksi asiakkaan hoidolliseen puoleen. Kotihoidon käyntejä on voitu myös tarvittaessa vähentää robottia käyttäviltä asiakkailta, jos asiakas on niin toivonut esimerkiksi rahaa säästääkseen.

Omaiset voidaan ottaa mukaan laitteen käyttöön etäpalvelulla. Sen avulla he näkevät, onko lääke otettu ajallaan.

– On huomattu, että robottiin kohdistuvia epäilyksiä asiakkailta ja omaisilta on tullut lääkkeen ottamiseen ja robotin toimivuuteen liittyen. ”Mitä jos ei kuule?”, ”Mitä jos kone tilttaa ja jää lääke saamatta?”, ”Valvooko kone asiakasta?” Henkilöstön keskuudessa epäilyksiä aluksi herätti mm. robotin toimintavarmuus, laitteen käyttö ja lääkerullan laitto sekä miten asiakkaat suhtautuvat laitteeseen, kertoo vastuupääkäyttäjä Liisa Laelma.

Lisäksi kysymyksiä on herättänyt robotin käyttöön liittyvät maksut. Lääkeannostelurobotti ei maksa säännöllisen kotihoidon asiakkaalle mitään eikä sen käyttöönottoon ole pakkoa. Jos asiakas ei halua käyttää laitetta, se voidaan siirtää toiselle asiakkaalle.

Omaisten huoli lääkkeenotosta on vähentynyt asiakkailla, joilla robotti on käytössä. Lääkkeenotosta voidaan varmistua, sillä laitteesta ja sovelluksesta pystyy katsomaan, että lääke otettu. Muutamat asiakkaat kokevat laitteen lisänneen turvallisuuden tunnetta mm. siksi, että tuttu ääni puhuu laitteessa päivittäin ja asiakkaat itsekin kertovat juttelevansa laitteelle ja antavansa niille nimiä. 

— Kaiken kaikkiaan asiakkaiden kokemukset hyviä, ei tarvitse itse muistaa, kun laite muistuttaa lääkkeenotosta, toteaa vastuupääkäyttäjä Sari Ohlsson.

Enemmän aikaa asiakastyöhön

Lääkkeet ovat aina olleet iso osa ikääntyneiden hoitotyötä.  

– On suuri parannus hoitotyöhön, että lääkeannostelurobotit pystyvät hoitamaan lääkkeenannon. Se mahdollistaa, että ammattilaiset saavat yhä enemmän keskittyä asiakaslähtöiseen työhön, kommentoi Äikäs, jonka mukaan lääkeautomaateista on saatu hyvää palautetta myös henkilökunnalta.

– Lääkeannostelurobottien avulla voimme vapauttaa hoitajien käsipareja fyysistä hoitoa vaativiin tehtäviin ja taata asiakkaalle mahdollisuuden kiireettömään hoitokontaktiin. Näin myös ammattilaisten päivittäinen työkuorma jakautuu tasaisemmin.