Siirry sisältöön

Kuulemisiin! Kuulokojeen toimivuus edellyttää säännöllistä omatoimihuoltoa

Uutinen

Väestömme ikääntyy ja sen myötä myös kuulokojeiden määrällinen tarve kasvaa. Ikäkuulolla tarkoitetaankin hitaasti etenevää molemmissa korvissa esiintyvää kuulon heikkenemistä. Ensimmäisiä havaittuja oireita voivat olla esimerkiksi havainnot, että kuulo ei tavoita enää korkeita ääniä tai puheen erottaminen hälyssä vaikeutuu. Yleisimmät syyt ovat muutokset korvan ja keskushermoston toiminnassa. Kolmasosalla 65-vuotta täyttäneistä ja jo kahdella kolmesta yli 75-vuotiaista on tutkimusten mukaan todettu kuulon alenemaa.

Kuulokojeet auttavat asioiden itsenäisessä hoitamisessa, ympäröivän äänimaailmasta nauttimisesta ja yhdessäolosta läheisten kanssa. Kyky vuorovaikutukseen ja osallistumiseen vähentää yksinäisyydentunnetta ja syrjäytymisvaraa, jotka voivat johtaa masennukseen ja edesauttaa muistisairauksien etenemistä. Kuulon kuntouttaminen on siis hyvin tärkeää ikääntyneen ihmisen kokonaistoimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Jos omatoimihuolto ei auta vikatilanteessa, kuulokoje toimitetaan korjattavaksi

Kuulokoje on kehittynyt tekninen apuväline, jonka pysyminen toimintakuntoisena edellyttää säännöllistä huoltoa. Käyttäjän kuuluu huoltaa kuulokojetta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Jos kuulokojeen toiminnassa ilmenee puutteita, on ensimmäiseksi tehtävä omatoimihuolto.

− Omatoimihuolto on syytä tehdä heti, kun laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä. Kuulokoje kuuluu toimittaa kuulokojekorjaajalle vasta sitten, kun omatoimihuolto on tehty, mutta vika ole korjaantunut, ohjeistaa ylilääkäri Jaana Ilomäki.

Satasairaalan kuulokojehuolto on ajoittain ruuhkautunut kuulokojeista, joiden omatoimihuolto on syystä tai toisesta unohtunut tehdä.

– Meille korjattavaksi tulevien kuulokojeiden omatoimihuolto on tekemättä neljälle viidestä kuulokojeesta. Kojekorjaaja joutuu tekemään ensin tuon huollon ennen mahdollisen korjausta vaativan vian etsintää. Usein jo pelkkä huollon tekeminen palauttaa kojeen toimintakuntoon. Asiakkaille kuuluvien huoltojen tekeminen kuormittaa kuulokojehuoltoa ja asiakkaat saattavat joutua tämän vuoksi odottamaan kuulokojeitaan huollosta jopa kolme, neljäkin viikkoa, toteaa Ilomäki.

Kuulokoje ja kuulonkuntoutuksen terveyshyödyt pitävät yllä elämänlaatua

Kuulokojeet, kuten muutkin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus, säätö ja huolto ovat käyttäjälleen maksuttomia. Kuulonhuollossa on havaittu, että osa asiakkaista eivät kuitenkaan käytä saamiaan kuulokojeita. Asiakas ei siis saa kuulonkuntoutuksesta syntyvää terveyshyötyä. 

− Kuulonkuntoutus on hyvin tärkeää ikääntyneen ihmisen mielenvirkeyden, toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämiseksi, toteaa Ilomäki, joka toivookin kuulokojeiden käyttäjien hyödyntävän niitä mahdollisimman tehokkaasti.