Siirry sisältöön

Kokemusosaamisen koordinaatiovastuu siirtyy HYTE-yksikköön

Uutinen

Satakunnassa toimiva asiakasosallisuuden asiantuntijoista koostuva Satakunnan kokemustoiminta -ohjausryhmä on mahdollistanut pitkään monialaisen alueellisen yhteistyön ja kokemusosaamisen kehittämisen. Laajaa ja monialaista yhteistyötä turvannut Satakunnan yhteisökeskuksen koordinoima ohjausryhmä on uuden toimintakauden aloittaessa kuitenkin uuden edessä. Vuoden alusta vaihtuvat sekä koordinaatiovastuu, että puheenjohtaja ja jäsenet. 

Kokemusosaamista kehitetty yhteistyössä 

Ohjausryhmän lisäksi kehittämistyön keskiössä ovat toimineet alueen hankkeet (esim. Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke ja Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hanke) sekä kouluttajatahot mm. terveyspalveluissa ja järjestöissä. Kokemusosaamisen kehittämisessä on mm. 

  • kirjattu kokemusosaamisen koordinaatioon liittyviä tehtäviä 
  • lisätty tietoisuutta olemassa olevasta toiminnasta ja hyvistä satakuntalaisista käytännöistä 
  • linjattu yhteisiä periaatteita kokemustehtäväpalkkioihin 
  • pilotoitu OLKA-toiminnan HELMI-kehittäjäpalvelua Satasairaalassa 
  • kuvattu kokemustehtävien välityksen, toteuttamisen ja palkkionmaksun osapuolet 
  • kuvattu kokemustehtäväesimerkkejä  
  • edistetty oppilaitosyhteistyötä 

Videosarja kokemusosaamisesta 

Osana viestintää on tuotettu kokemusosaamisesta kertovat lyhytvideosarja “Satavarmaa kokemusosaamista”. Videoiden teon mahdollistivat Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke ja SEKK ry.

”Videoita voi käyttää monenlaiseen asiakasosallisuuden markkinointiin ja viestintään. Toivommekin mahdollisimman monen hyödyntävän videoita”, kertoo järjestöasiantuntija Jaana Tuomela Satakunnan Yhteisökeskukselta.

Videot ovat katsottavissa hyvinvointialueen Youtube-kanavalta:

Vastuu siirtyy HYTE-yksikölle

Kokemusosaamisen koordinaatiosta vastaa vuoden 2024 alusta Satakunnan hyvinvointialueen HYTE-yksikkö. Samalla HYTE-yksikön koordinoitavaksi siirtyy kokemustoiminnan ohjausryhmä. Ohjausryhmän uusi toimintakausi käynnistyy uudella nimellä “Satakunnan kokemusosaamisen verkosto” ja puheenjohtajana toimii HYTE-koordinaattori Mira Heimo-Mulinga. Verkoston uudet jäsenet valittiin avoimen jäsenhaun kautta.  

“Kehittämistyötä on tarpeen jatkaa olemassa olevia hyviä käytäntöjä yhtenäistämällä sekä yhteistyötä ja vastuita selkiyttämällä. Laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi useat eri tahot tarvitsevat lisäksi koulutusta, tukea ja neuvontaa. Toiminnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta on myös suunnitelmallisesti edistettävä”, kertoo verkoston uusi puheenjohtaja, HYTE-koordinaattori Mira Heimo-Mulinga.

Mitä on kokemusosaaminen? 

Kokemusosaajaksi kutsutaan henkilöä, jolla on omakohtainen kokemus psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammaisuudesta, vaikeasta elämäntilanteesta tai läheisenä tai omaisena olemisesta. Hänellä on myös kokemusta saamastaan palvelusta, kuten sen oikea-aikaisuudesta ja sujuvuudesta tai asiakkaana kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Satakunnassa kokemusosaajia kouluttavat lukuisten järjestöjen lisäksi myös julkiset sote-palvelut. Koulutettuja eri kokemustaustan omaavia henkilöitä on arviolta 100. 

Kokemukseen pohjautuva tieto täydentää ammatillista ja tieteellistä tietoa palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kokemustietoa jakamalla kokemusosaajat lisäävät ammattilaisten ymmärrystä asiakkaita kohtaan. Tämä vaikuttaa myönteisesti palveluiden laatuun ja tarvelähtöisyyteen sekä palveluiden käyttäjien tyytyväisyyteen palveluita kohtaan. Jotta käytännössä yhteistyö palveluista kokemusta omaavien kanssa on sujuvaa ja helppoa, tarvitaan rakenteita ja toimintamalleja.