Siirry sisältöön

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon päästävä lain mukaisessa ajassa

Uutinen

– kaihi- ja tekonivelleikkaukset suurin haaste Satakunnassa

Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää yhteensä 14 hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 31. maaliskuuta 2025 mennessä. Satakunta on yksi määräyksen saaneista hyvinvointialueista.

Satakunnan osalta suurimmat haasteet ovat kaihi- ja keinonivelleikkausten toteuttamisessa, niiden hoitotakuun rajat ovat ylittyneet jo ennen hyvinvointialueiden aloittamista. Satakunnassa on ennen määräyksen saamista aktiivisesti tehty töitä ja suunnitelmia ongelman ratkaisemiseksi.

Henkilöstöhaasteita on ollut erityisesti erikoislääkäripuolella, mutta onnistuneita rekrytointeja on viimeisen vuoden aikana tehty ja tilanne on nyt parempi. Hoitajia on koulutettu muun muassa silmäinjektioiden suorittamiseen ja näin on pystytty vapauttamaan silmälääkärien työaikaa muuhun työhön.

Toimintatapojen kehittämiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Sairaaloiden välisessä tehokkuusvertailussa Satakunta on pärjännyt erinomaisesti, mutta siitä huolimatta hoitojonoja on kertynyt.

Korona-aikana kertynyt hoitovelka yhdistettynä henkilöstövajeeseen on pääsyy hoitojonojen kasvuun. Jonojen purkua on tehty lisätöinä omin voimin sekä palvelusetelien avulla. Leikkaussalikapasiteetti aiheuttaa tiettyjä rajoitteita virka-aikaiseen jonon purun tekemiseen, mutta leikkaussaliresurssien optimaalista käyttöä koko ajan selvitetään.

Vaikka Valviran asettamaan määräaikaan on vielä noin vuosi aikaa, niin tavoitteeseen pääseminen ei tule olemaan helppoa. Kesälomien aikaan leikkaustoimintaa joudutaan supistamaan, jolloin uusien lähetteiden myötä jonot todennäköisesti uudelleen hieman pitenevät, vaikka niitä ennen lomia saadaan jonkin verran lyhennettyä. Satakunnan väestön ikärakenteessa on vahvasti edustettuna ns. suuret ikäluokat, jolloin tarve kaihi- ja keinonivelleikkauksille on ikärakenteen mukaisesti suurentunut.

Hyvinvointialueiden taloudelliset raamit ja säästöpaineet aiheuttavat omat haasteensa jonojen purkamiseen. Tulevaisuudessa tulee valtakunnallisesti määritellä velvoitteet ja käytettävissä olevat resurssit vastaamaan toisiaan.