Siirry sisältöön

Kevään suunnitelmalliset valvonnat sekä sähköisen Laatuportti valvontaohjelman koulutukset

Uutinen

Hyvinvointialue vastaa sote-palvelutuotannon valvonnasta omalla alueellaan. Valvontaa toteutetaan eri tasoilla. Toimintayksikön omavalvonta on aina ensisijaista ja järjestämiseen liittyvä valvonta varmistaa omavalvonnan riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi valvontaa tehdään reaktiivisesti epäkohtailmoitusten perusteella. Aluehallintovirastot ja Valvira ohjaavat hyvinvointialueita ja toteuttavat viranomaisvalvontaa silloin, kun hyvinvointialueen valvontatoiminnot eivät riitä.

Valvonnan tarkoituksena ja tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuus, palvelujen lainmukaisuus ja laatu sekä palvelujen käyttäjien perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan toteutuminen.

Valvontatapahtuman koordinoi valvontakoordinaattori. Valvontakäynnille osallistuvat valvontakoordinaattorin lisäksi yksikön esihenkilö sekä mahdollisuuksien mukaan muu toiminnasta vastaava henkilö.

Palvelutuottajan valvonta perustuu asiakirjavalvontaan, valvontakäynnillä tehtävään havainnointiin sekä asiakkaiden/potilaiden ja henkilöstön haastatteluun. Valvontatapahtumasta laaditaan aina kirjallinen raportti, joka toimitetaan palvelutuottajalle sekä aluehallintovirastoon.

Sähköinen valvontaohjelma

Hyvinvointialueella on käytössä Qreform Laatuportti sähköinen valvontaohjelma sote-palvelutuotannon valvonnan tueksi. Valvontatapahtumat toteutetaan sähköisen valvontaohjelman avulla.

Sähköinen valvontaohjelma mahdollistaa:

  • valvontaan liittyvän ennakkomateriaalin toimittamisen
  • palvelutuottajan toiminnan arvioinnin valvontaohjelman sisältämän kriteeristön avulla (itsearviointi- sekä valvojan arviointiosuus)
  • poikkeamahavaintojen tekemisen ja kehittämistoimenpiteiden asettamisen sekä seurannan
  • valvontatapahtuman raportoinnin.

Palveluntuottaja käyttää Laatuportin sähköistä valvontaohjelmaa ennakkomateriaalin toimittamiseen sekä itsearviointiosion täyttämiseen ennen valvontakäyntiä. Valvontakäynnin jälkeen raportti on luettavissa ohjelmasta. Palveluntuottaja raportoi myös mahdolliset kehittämistoimenpiteet Laatuporttiin. Ohjelma muistuttaa mahdollisista keskeneräisistä tehtävistä, jolloin kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen seuranta helpottuu.

Kevään aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta Laatuportin käytöstä

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat Laatuportin ylläpitämän valvonnan sähköisen tietojärjestelmän käyttöön. Koulutuksessa keskitytään palvelutuottajan rooliin sähköisen tietojärjestelmän käyttäjänä.

Laatuportti valvontaohjelmakoulutukset palvelutuottajille on suunnattu Satakunnan hyvinvointialueen julkisille sekä yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille.

Hyvinvointialueella palveluita tuottavat yksityiset palveluntuottajat ilmoittautuvat koulutukseen SataInno-sivusto kautta, jossa on myös lisätietoa koulutuksesta ja sen sisällöstä. Lisätietoa SataInno – sivustolta

Satakunnan hyvinvointialueen henkilöstö ilmoittautuvat Satasen OSS – osaamisenhallintajärjestelmän kautta.

Saman sisältöiset koulutukset järjestetään 13.3. ja 3.4. 2024 kello 9.30-11.00 Teams-yhteydellä.

Koulutuksesta tehdään tallenne. Seuraavat koulutukset järjestetään syksyllä 2024.

Lisätietoja

Lisätietoja saat tarvittaessa oman palvelualasi valvontakoordinaattorilta:

Lastensuojelu

Mari Virkkunen mari.virkkunen@sata.fi 041 732 2573

Minna Valli minna.m.valli@sata.fi 041 732 2572

Vammaispalvelu

Marika Paunu marika.paunu@sata.fi 050 473 5357

Heidi Eloranta heidi.eloranta@sata.fi 041 732 2412

Ikääntyneiden palvelu

Saara Vajavaara saara.vajavaara@sata.fi 044 747 5827

Helena Myllymäki helena.k.myllymaki@sata.fi 044 701 6336

Mielenterveys- ja päihdepalvelu

Sari Vihervuori sari.vihervuori@sata.fi 041 732 2569

Terveydenhuolto

Juha Lepistö juha.lepisto@sata.fi 041 732 2571

Essi Hällynen vs. valvontapäällikkö essi.hallynen@sata.fi 044 701 2030

Heli Salo-Kivinen heli.salo-kivinen@sata.fi 050 517 1022