Siirry sisältöön

Kankaanpään kiirevastaanotto palvelee ensi vuonna virka-aikaan

Uutinen

Kankaanpään ilta-aikainen kiirevastaanotto siirtyy Satasairaalan yhteispäivystykseen 1.1.2024 alkaen. Kankaanpään kiirevastaanotto on palvellut pohjoissatakuntalaisia akuuteissa sairastapauksissa iltaisin kello 16–20. Tapalan terveyskeskuksen toiminnan kehittämisessä tehdyissä selvityksissä on todettu, että varsinaista ilta-aikaan ajoittuvaa kiireellistä hoidon tarvetta on vähän ja suurin osa iltakiirevastaanotolla hoidetuista asioista olisi voitu hoitaa jo päivällä. Vakavammat akuutit asiat on joka tapauksessa lähetetty Satasairaalaan hoitoon. Kiirevastaanoton kustannukset ovat myös olleet huomattavan suuret suhteessa akuuttia hoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrään ja toiminnasta saatavaan hyötyyn. 

Hyvä hoito Pohjois-Satakunnassa jatkuu   

Sote-keskuksien toimintaa kehitetään koko Satakunnan alueella, jotta hoidon saatavuutta ja laatua pystytään parantamaan. Hoidon vaikuttavuutta voidaan parantaa hoidon jatkuvuutta parantamalla eli sillä, että asiakas kohtaa mahdollisimman usein saman ammattilaisen. Erillisten kiirevastaanottojen tiedetään huonontavan hoidon jatkuvuutta ja siksi niissä pyritään hoitamaan vain välttämättömät asiat. Pohjois-Satakunnassa aiemmin ilta-aikaan työskennellyt hoitohenkilökunta siirtyy vahvistamaan päiväaikaista toimintaa.    

Päivällä ilmenneitä sairastumisia hoidetaan tavalliseen tapaan jatkossakin. Illalla kiireellisissä tapauksissa kannattaa soittaa Päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimessa tehdään hoidontarpeen arviointi ja ohjataan tarvittaessa lähtemään Satasairaalaan. Hätätilanteissa soita aina 112.