Siirry sisältöön

Kankaanpään kiirevastaanoton kustannukset ovat olleet merkittävät

Uutinen

Kankaanpään ilta-aikainen kiirevastaanotto siirtyy Satasairaalan yhteispäivystykseen 1.1.2024 alkaen. Kankaanpään kiirevastaanotto on palvellut pohjoissatakuntalaisia akuuteissa sairastapauksissa iltaisin kello 16–20. Tapalan terveyskeskuksen toiminnan kehittämisessä tehdyissä selvityksissä on todettu, että varsinaista ilta-aikaan ajoittuvaa kiireellistä hoidon tarvetta on vähän ja suurin osa iltakiirevastaanotolla hoidetuista asioista olisi voitu hoitaa jo päivällä. Vakavammat akuutit asiat on joka tapauksessa lähetetty Satasairaalaan hoitoon.

Kankaanpäässä sijaitsee Maavoimien Porin prikaatin Niinisalon yksikkö. Satakunnan hyvinvointialueen sopimus puolustusvoimien kanssa ei edellytä terveysasemaa varuskuntapaikkakunnilla, myöskään siis Säkylässä.

Hyvinvointialueen kokonaisuudessa on edullisempaa keskittää lääkärityövoima ilta-aikana Satasairaalaan, kuin hajauttaa resurssia. Pelkästään Kankaanpään kiirevastaanoton ostolääkäripalvelun kustannukset ovat olleet vuodessa noin 740 000 euroa. Kustannukset ovat olleet huomattavan suuret suhteessa hyötyyn ja siksi myös kiirevastaanottotoimintaa on pitänyt tarkastella kriittisesti sekä palvelutarpeen että talouden näkökulmasta. 

Hyvinvointialueen taloustilanne on äärimmäisen tiukka. Kustannussäästöjä on saatava. Jos hyvinvointialue ei pysty kolmen vuoden sisällä tasapainottamaan menoja ja tuloja ja kattamaan syntyvää alijäämää, lain mukaan se saattaa joutua arviointimenettelyyn, jossa käsitellään yhdistymismahdollisuutta toisen hyvinvointialueen kanssa. Toiminnan ja talouden tasapainottamisen aidot toimenpiteet tulee olla todennettavissa VM:n toimesta. 

Hyvä hoito Pohjois-Satakunnassa jatkuu   

Sote-keskuksien toimintaa kehitetään koko Satakunnan alueella, jotta hoidon saatavuutta ja laatua pystytään parantamaan. Hoidon vaikuttavuutta voidaan parantaa hoidon jatkuvuutta parantamalla eli sillä, että asiakas kohtaa mahdollisimman usein saman ammattilaisen. Erillisten kiirevastaanottojen tiedetään huonontavan hoidon jatkuvuutta ja siksi niissä pyritään hoitamaan vain välttämättömät asiat. Pohjois-Satakunnassa aiemmin ilta-aikaan työskennellyt hoitohenkilökunta siirtyy vahvistamaan päiväaikaista toimintaa.    

Päivällä ilmenneitä sairastumisia hoidetaan tavalliseen tapaan jatkossakin. Illalla kiireellisissä tapauksissa kannattaa soittaa Päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimessa tehdään hoidontarpeen arviointi ja ohjataan tarvittaessa lähtemään Satasairaalaan. Hätätilanteissa soita aina 112.