Siirry sisältöön

Järjestöavustuksia myönnetään aikaisempaa enemmän

Uutinen

Järjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2024 ovat olleet haettavana 13.11.-10.12.2023.Toiminta-avustushakemuksia saapui määräajassa 77 kpl ja avustuksia haettiin yhteensä 1 353 904 €. Avustusten kokonaismääräraha on 850 000 €, sisältäen toiminta-avustusten lisäksi myös hanke-avustukset.

– Aluehallitus päätti 30.1.2024 myöntää toiminta-avustuksia yht. 647 100 €, mikä on 40 909 € enemmän kuin viime vuonna, kertoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Pauliina Hietasalo.

Vuoden 2023 avustusten kokonaismäärä oli 606 191 €. Lisäksi kuluvana vuonna jaettavaksi jää n. 200 000 € hankeavustuksiin.

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitettiin huomiota toiminnan laajuuteen, toteutukseen, vaikuttavuuteen/hyötyyn kohderyhmälle ja hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Hakemukset arvioitiin järjestöavustusten periaatteiden mukaisesti, joista Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 23.10.2023 (278 §). Arvioinnissa huomioitiin myös avustettavan toiminnan jakautuminen maantieteellisesti.

Uutta viime vuoteen verrattuna on se, että järjestöillä on tänä vuonna mahdollisuus hakea Satakunnan hyvinvointialueelta hankeavustusta määräaikaisiin kehittämishankkeisiin. Tällaista hankeavustusta voi saada, jos järjestö saa rahoituksen muulta ulkopuoliselta rahoittajalta, kuten esimerkiksi STEA, ESR, THL tai STM. Hankeavustus toimii näin täydentävänä julkisena ra­hoituksena, mitä ulkopuolinen rahoittaja edellyttää. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen Satakuntaan on ollut aiemmin niukkaa. Jotta ulkopuolinen rahoitus kasvaisi, järjestöavustusten kokonaismäärärahaa ei myönnetty kokonaisuudessaan toiminta-avustuksille, vaan osa, n. 200 000 €  jätettiin edellä todettuja hankeavustuksia varten, joita järjestöt voivat hakea läpi kuluvan vuoden. Avustusmuotona hankeavustukset toteuttavat myös järjestöiltä tulleen toiveen ulkopuolisen rahoituksen saamisesta Satakuntaan.

Uutta viime vuoteen verrattuna on myös se, että avustusta saavien järjestöjen edellytetään kuvaavan palvelunsa lähellä.fi -alustalle tai Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi -Palvelutietovarantoon. Näin järjestöjen tuottama hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on aikaisempaa paremmin mm. asukkaiden, sote-ammattilaisten, kuntien ja yrittäjien löydettävissä.